De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat het van cruciaal belang is dat bibliotheken en onderzoeksinstellingen samenwerken met responsieve leveranciers en dienstverleners die flexibele tools en processen aanbieden tijdens een onvoorziene crisis. Het is zeer belangrijk dat leveranciers financieel stabiel en betrouwbaar zijn, en snel veranderende marktomstandigheden kunnen beoordelen en hun activiteiten hieraan kunnen aanpassen. Bovendien moeten uw leveranciers en intermediairs over de middelen beschikken om doorlopend te investeren in technologie en verbetering van services richting klanten en uitgeverspartners.

De financiële positie van een bedrijf is een belangrijke overweging bij de keuze voor een nieuwe leverancier. Om het potentiële financiële risico van een bepaald bedrijf te beoordelen, is het belangrijk dat er een financieel due-diligence-onderzoek uitgevoerd wordt. Dit geldt zowel voor bestaande leveranciers als voor mogelijke nieuwe dienstverleners. In de volgende paragrafen leest u enkele onderzoekstactieken die nuttig kunnen zijn tijdens dit proces.

Vraag een kopie van de gecontroleerde jaarrekening inclusief accountantsverklaring van de leverancier aan, evenals van de moedermaatschappij van de leverancier

De meest recente jaarrekening van een bedrijf geeft een goed financieel beeld. Particuliere ondernemingen zouden bereid moeten zijn hun jaarrekening te overleggen wanneer de klant een geheimhoudingsverklaring ondertekent. De jaarrekening biedt informatie waarmee u de financiële gezondheid van een bedrijf kunt analyseren. Deze rapporten tonen belangrijke indicatoren als omzetontwikkelingen, winst en winstontwikkelingen, schulden en netto vermogen. Klanten kunnen op basis van deze informatie tevens de financiële capaciteit van de leverancier ten opzichte van de klant beter beoordelen. Wanneer een klant bijvoorbeeld ziet dat het eigen vermogen van de leverancier lager is dan de waarde van het contract tussen de klant en de leverancier, dan kan hij het financiële risico van samenwerking met deze leverancier beter inschatten.

Richt u op de belangrijke financiële ratio’s van de leverancier en de moedermaatschappij van de leverancier

Financiële hefboomratio’s zijn een indicatie van de capaciteit van een leverancier om zowel op de korte als op de lange termijn aan financiële verplichtingen te voldoen. De current ratio meet bijvoorbeeld de vlottende activa versus vlottende passiva. Deze ratio is gericht op de korte termijn (binnen 1 jaar). Hoewel dit zeker in de gaten gehouden moet worden, zijn er belangrijkere hefboomratio’s die kijken naar de lange termijn en die een beeld schetsen van de capaciteit van de leverancier om langlopende schulden te voldoen. Ratio’s als schulden versus vermogen en schulden versus netto-activa zijn essentiële indicatoren van of een leverancier in de toekomst mogelijk tegen financiële problemen zal aanlopen.

Raadpleeg commerciële kredietadviseurs als Dun & Bradstreet (D&B)

U kunt D&B-ratings zien als een score die het risico weergeeft van zakendoen met een specifiek bedrijf. De D&B-ratings bestaan uit twee elementen: de ‘Financial Strength Indicator’ en de ‘Risk Indicator’. De code voor ‘Financiële sterkte’ wordt berekend op basis van het netto eigen vermogen of het aandelenkapitaal van de organisatie. Als beide cijfers beschikbaar zijn, wordt gebruik gemaakt van het netto eigen vermogen om de financiële stabiliteit te bepalen. De ‘Risicofactor’ geeft het risico weer wanneer u met de betreffende onderneming transacties aangaat, en wordt gebruikt om de kans op faillissement te voorspellen. D&B is een betrouwbare bron; meer dan 90% van de ‘Bloomberg Business Week Global 1000’ maken gebruik van de diensten van D&B om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.

EBSCO is voorstander van financiële transparantie en we informeren onze klanten en leveranciers graag over onze financiële draagkracht. Het is van essentieel belang dat u op de hoogte bent van de financiële positie van een bedrijf waarmee u samenwerkt.

Lees op onze website meer over EBSCO's financiële stabiliteit.