Twee miljard. Zoveel zoekopdrachten verwerkt EBSCO gemiddeld per jaar. In de ongeveer vijf minuten die het duurt om dit blogartikel te lezen, worden er dus wereldwijd bijna 20.000 zoekopdrachten uitgevoerd in EBSCOhost!

Bij het definiëren van wat “globalisering” of “internationalisatie” bij EBSCO echt betekent, kruipen we in de huid van onze gebruikers. We kijken naar alle contactmomenten die zij met onze oplossingen hebben en alle toestellen die zij gebruiken. Het betekent voor ons een consequente toepassing van een kader dat steunt op vier belangrijke pijlers (globalisering, internationalisatie, lokalisatie en vertaling), uiteraard altijd in harmonie met toegankelijkheid.

In ons streven naar het waarmaken van onze missie om “levens te veranderen door relevante en betrouwbare informatie te verstrekken wanneer, waar en hoe mensen die nodig hebben", willen we ongelijkheden in de vorm van taal-, cultuur- en vaardigheidsbarrières doorbreken. We spannen ons in om universeel toegankelijke digitale ervaringen te creëren. Daarbij zorgen we voor een zorgvuldige balans tussen de behoefte aan een consistente ervaring en de vraag van de markt naar lokalisatie/personalisatie. Voor ons is globalisering/universele toegankelijkheid een middel om onze kerntaak te vervullen, namelijk mensen voorzien van informatie waar, wanneer en hoe ze het nodig hebben. Wij streven er voortdurend naar hierbij de grenzen van taal en traditionele vaardigheden te overstijgen. Globalisering is dus verbonden met, en vloeit rechtstreeks voort uit, onze inspanningen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit (Diversity, Equity and Inclusion; DEI).

Bevordering van kwaliteit, impact en bereik van onderzoek

Er worden wereldwijd meer dan 7.100 talen gesproken. Slechts 33 daarvan (minder dan een half procent) worden beschouwd als "thriving", oftewel volledig digitaal ondersteund, en zes daarvan zijn door de Verenigde Naties gekozen voor internationale betrekkingen. Er bestaan nog steeds grote verschillen in digitale gelijkheid. EBSCO speelt haar rol in het tegengaan hiervan door taalkundige en culturele barrières voor kennis en onderwijs weg te nemen. Hierdoor kan iedereen, waar dan ook ter wereld, met toegang tot onze gebruikersinterfaces, onze databanken raadplegen en de internationale content consumeren.

Lidiette Quesada, EBSCO’s Vice President of Sales voor Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied: "Gebruikersonderzoek is een cruciaal aspect in ons productontwikkelingsproces. Hiervoor gebruiken we verschillende middelen en methodieken. Onze commerciële teams ontmoeten voortdurend bibliothecarissen in de hele regio, en leren van hen over lokale informatiebehoeften. Deze feedback wordt systematisch verzameld door onze ontwikkelingsteams. Daarnaast hebben we adviesraden bestaande uit deskundigen en opinieleiders, en focusgroepen waarmee we bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze producten het best aan de behoeften voldoen. EBSCO gebruikt tevens geavanceerde technologieën om de interactie tussen gebruikers en onze platformen te optimaliseren, en deze informatie wordt eveneens gebruikt in het besluitvormingsproces.”

Gebruikersonderzoek is cruciaal in ons productontwikkelingsproces. Hiervoor gebruiken we verschillende middelen en methodieken.

De sleutels tot een wereldwijd bereik

Onze inzet voor DEI komt ook tot uiting in de manier waarop we met onze producten een wereldwijd bereik hebben, maar wel lokale relevantie behouden in de ervaringen die we leveren. De toepassing hiervan begint al op de thuisbasis van ons bedrijf, binnen de Amerikaanse grenzen. Dit is belangrijk omdat bijna één op de vijf Amerikanen die in 2021 werden ondervraagd, thuis een andere taal dan Engels sprak. Amerikaanse bibliotheken en archieven hebben regelmatig te maken met taalbarrières. Niet-Engelstalige gebruikers hebben vaak geen toegang tot informatie of documenten van welke aard dan ook, omdat deze alleen in het Engels beschikbaar zijn – zelfs in zeer diverse gemeenschappen. Over de hele wereld hebben instellingen van allerlei groottes bijvoorbeeld behoefte aan een meertalig systeem voor het opzoeken van medische informatie om niet-Engelssprekende medische studenten te helpen taalbarrières te overwinnen en relevante en betrouwbare informatie te vinden. Een dergelijke systemische status quo belemmert het mondiale perspectief en de uitbreiding en uitwisseling van kennis.

Meghan Tylec, Vice President of International Marketing bij EBSCO: "Met het internationale bereik van EBSCO kunnen we meer mensen helpen toegang te krijgen tot informatie waar en wanneer ze het nodig hebben. Het feit dat we deel uitmaken van een wereldwijde community geeft ons de kans om meer te leren en te groeien als bedrijf, en geeft onze teams meer inzicht in verschillende culturen en levensstijlen."

Op basis van strategische marktinzichten, verkregen via een mix van feedback over de ervaringen en verwachtingen van klanten en internationale methoden voor gebruikersonderzoek, nemen onze teams zorgvuldige beslissingen over welke talen worden ondersteund, daarbij steeds bewust van de optimale bruikbaarheid van de interface, de kwaliteit van de content en het tijdstip van lancering. Zo heeft EBSCO vorig jaar een innovatieve functie geïntroduceerd in de vorm van on-demand vertaling van online (HTML) full-text. Hierdoor kunnen eindgebruikers digitale full-textartikelen die anders niet in hun taal beschikbaar zijn, direct vertalen. Deze belangrijke functie ondersteunt 116 lokale talen – dat wil zeggen talen zoals ze in hun verschillende varianten worden gesproken in verschillende landen/regio's (bijvoorbeeld Canadees-Frans versus Frans zoals gesproken in Frankrijk).

EBSCO’s ambitieuze roadmap is gericht op de uitbreiding en versnelling van onze levering van Informatiediensten en -producten met optimale internationale bruikbaarheid. We streven ernaar medio 2023 onze interfacevertaalmogelijkheden uit te breiden met 12 extra lokale talen. We stemmen onze ontwikkelingen ook voortdurend af op de veranderende behoeften van onze klanten. Hebben uw eindgebruikers een bepaalde taal nodig die nog niet beschikbaar is? Aarzelt u dan niet contact op te nemen met ons Globalization Team via global@ebsco.com.

Lees meer over globalisering bij EBSCO