EBSCO is mondiaal

Om de onbeperkte overdracht van informatie te bevorderen, ongeacht de locatie van gebruikers, kent EBSCO een 'global first' denkwijze en wordt doorlopend gestreefd naar ongelimiteerde internationale bruikbaarheid, over talen, culturen en grenzen heen.

Image
globalization image

GILT: Een solide wereldwijde strategie op basis van vier belangrijke pijlers

EBSCO zet zich in voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. Internationale bruikbaarheid staat centraal bij alles wat we ontwikkelen.We volgen hierbij het GILT Framework (Globalization, Internationalization, Localization & Translation):

  • Globalization (G11n): Globalisering heeft betrekking op de zakelijke besluitvorming en analyses rondom wereldwijde lanceringen, van drijfveren en succesfactoren tot feitelijke realisatie, productie en commercialisering.
  • Internationalization (I18n): De pijler 'Internationalisatie' draait om het technisch mogelijk maken van een passende architectuur en data-opmaak die kunnen beantwoorden aan verschillende lokale taalvereisten.  
  • Localization (L10n): Lokalisatie draait om het volgen van ontwerpprincipes die rekening houden met de aanpassing van producten om verschillende formats te ondersteunen, bijvoorbeeld voor data, telefoonnummers en meetsystemen.  
  • Translation (T9n): De vierde pijler, 'Vertaling' bestaat eenvoudigweg uit de praktische omzetting van content van de ene taal (brontaal) in een andere (doeltaal).

EBSCO brengt mensen en informatie samen door universele toegankelijkheid systematisch als uitgangspunt te nemen bij de ontwikkeling van elk contactmoment met de gebruiker. Door dit als standaard te hanteren bij alles wat we doen, optimaliseren we gebruiksvriendelijkheid en worden dure en tijdrovende maatwerkaanpassingen vermeden.

Heeft u een vraag over globalisering bij EBSCO?