Bibliothecarissen stellen alles in het werk om de informatiebronnen te vinden die onderzoek voor studenten toegankelijk maakt en hen helpt snel en eenvoudig wetenschappelijke content te vinden en raadplegen. Veel studenten starten hun onderzoek echter niet bij deze bronnen, maar wenden zich tot het open web, bijvoorbeeld tot Wikipedia, Google Scholar of PubMed. In het Librarian Futures Report van Lean Library is te lezen dat 75 procent van de studenten en 79 procent van de faculteitsmedewerkers hun onderzoeksproces op het open web begint.

Wanneer een gebruiker zijn onderzoek start op het web om vervolgens over te gaan naar de bronnen van de bibliotheek, dan kan dat leiden tot een onoverzichtelijk proces met diverse onsamenhangende stappen. Wikipedia biedt bijvoorbeeld een lijst met citaties onderaan elk artikel, en studenten kunnen die lijst gebruiken om vervolgens in de collectie van hun bibliotheek naar het volledige gerefereerde artikel te zoeken. Ze zouden vervolgens hetzelfde kunnen doen in Google Scholar: zoeken naar bronnen op het open web, om daarna de full-text op te zoeken via de bibliotheek. Een dergelijke werkwijze kan leiden tot veel heen en weer schakelen tussen het web en de bibliotheek. Het kan daarnaast lastig zijn voor bibliotheken om hun eindgebruikers te bereiken, omdat hun bronnen niet dezelfde reikwijdte hebben als het web.

Er is echter een oplossing. Een browserextensie voor academisch onderzoek kan bibliotheken helpen studenten te voorzien van de zoekervaring die ze verwachten, en vormt tegelijkertijd een schakel tussen de bibliotheek en het web.

Enkele manieren waarop browserextensies zowel het bereik van een bibliotheek als de zoekervaring van studenten positief kunnen beïnvloeden:

  1. Met een browserextensie kunnen bibliotheken op veelzijdige wijze voorzien in de onderzoeksbehoeften van studenten.
  2. Eindgebruikers gaan de bibliotheek associëren met het volledige zoekproces, niet alleen het gedeelte waarin ze links moeten vinden naar full-text.
  3. Bibliotheken kunnen het bereik van hun bronnen uitbreiden met de mogelijkheden die het web biedt, en tegelijkertijd de best mogelijke gebruikservaring blijven bieden.
  4. Het web en de bibliotheek kunnen “samenwerken” om onderzoekers altijd en overal de meest relevante zoekresultaten te bieden.

EBSCOhost® Passport™ is een nieuwe browserextensie die de ruimte tussen de bibliotheek en het web overbrugt voor academisch onderzoek. EBSCOhost Passport vereenvoudigt het onderzoeksproces en maakt toegang tot bronnen efficiënter door op dynamische wijze links naar full-text in te voegen in vrijwel elke webpagina met DOI's. De extensie doet dit door de pagina te scannen op DOI's, en vervolgens te controleren of de gebruiker toegang heeft tot de full-text van het artikel in een EBSCOhost-databank, een geabonneerd tijdschrift, of via open access. De tool kent zelfs de authenticatievoorkeuren van de instelling van de gebruiker en past de links daarop aan. Wanneer gebruikers EBSCOhost Passport installeren, worden zij gevraagd om hun organisatie te selecteren waarna ze op het web snel en simpel toegang kunnen krijgen tot artikelen op de websites die het meest bezocht worden bij academisch onderzoek.

Tools zoals EBSCOhost Passport stellen studenten in staat op eenvoudige wijze de informatie van hun bibliotheek te raadplegen, ongeacht waar en hoe zij hun zoektocht beginnen. Het resultaat? Een toename in het gebruik van de full-textcontent van de bibliotheek en een verbeterde (en gemakkelijkere) onderzoekservaring voor eindgebruikers.

Voorzie studenten van een waardevolle browserextensie voor hun onderzoek.