Ieder jaar creëert EBSCO op basis van informatie van een groot aantal uitgevers en analyses van historische prijsinformatie het Serials Price Projection Report, een rapport dat bibliotheken helpt bij het nemen van budgetbeslissingen voor het komende abonnementsjaar. In het nieuwe rapport is te lezen dat de verwachte effectieve stijging van uitgeversprijzen (exclusief eventuele valutaeffecten) voor academische en medisch-wetenschappelijke tijdschrifttitels voor 2022 gemiddeld 3 tot 5 procent bedraagt, en voor digitale uitgeverspakketten 1 tot 3 procent.

Het rapport kijkt tevens naar marktdynamieken en gaat in op elementen die de wetenschappelijke informatiebranche beïnvloeden, waaronder economische factoren die van invloed zijn op uitgeversprijzen, bibliotheekbudgetten, digitale tijdschriftenpakketten, open access en veranderingen in de vernieuwing van printabonnementen.

Lees het persbericht en download het 2022 Serials Price Projection Report voor meer informatie.