ABC-CLIO-databanken

De collectie van toonaangevende leverancier van geschiedeniscontent ABC-CLIO bestaat uit 16 databanken voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek die studenten helpen hun onderzoeksvaardigheden te verbeteren en hun begrip van de geschiedenis, hedendaagse kwesties en wereldwijde culturen te verdiepen.

Kenmerken van ABC-CLIO-databanken

De deskundige content, intuïtieve organisatie en impactvolle tools van ABC-CLIO-databanken maken samen een verschil in het leren van studenten.

De databanken zijn thematisch georganiseerd en afgestemd op de curricula van sociale studies. De onderwerpspecifieke secties omvatten drie soorten bronnen die studenten helpen hun leervaardigheid te verbeteren: essentiële achtergrondinformatie, kritische analyse, en primaire en secundaire bronnen.

 • Onderwerpspecifieke secties Deze secties zijn samengesteld aan de hand van een op onderzoek gebaseerde benadering van de curatie van onderwerpen en subthema's, en zijn ontwikkeld door een team van wetenschappers, docenten en bibliothecarissen. Gezamenlijk geven de artikelen en items een evenwichtig beeld van sociaal-wetenschappelijke onderwerpen.
 • Vraaggestuurd leermodel — De doelgerichte structuur verzekert bibliothecarissen en leraren ervan dat beginnende onderzoekers in een betrouwbare omgeving antwoorden kunnen zoeken, betekenis kunnen ontdekken en authentieke inzichten kunnen ontwikkelen.
 • Doorlopende updates — Elke databank wordt voortdurend door een redactioneel team van gerenommeerde historici en docenten bijgewerkt. Studenten beschikken daardoor altijd over accuraat en relevant onderzoek.
 • Intuïtief zoeken — Geavanceerde zoekmogelijkheden en gebruiksvriendelijke startpagina's zorgen ervoor dat content vindbaar is op onderwerp, tijdsperiode, trefwoord, thema en brontype, en zorgen zo voor een gestroomlijnde en vereenvoudigde onderzoekservaring.
 • Primaire bronnen — Elke databank bevat een volledige bibliotheek met duizenden primaire en secundaire bronnen, plus gerichte primaire bronnenlijsten die helpen kritisch inzicht te krijgen in een onderwerp. Hierdoor beschikken studenten over een startpunt voor het vinden van ondersteuning voor op bewijs gebaseerde beweringen.
 • Videomodules — Databanken American Government, American History, World History: Ancient and Medieval Eras, en World History: The Modern Era bevatten meer dan 1.800 video's die studenten contexten bieden en hen helpt nieuwe concepten uit te diepen.

Voordelen voor docenten

 • Strategieën voor geletterdheid — Interactieve onderzoekstools ondersteunen bibliothecarissen en docenten bij hun inspanningen om de om de vaardigheden van studenten op het gebied van geletterdheid te versterken. De tools begeleiden studenten in het onderzoeksproces, en helpen hen onder meer bij het schrijven van een onderzoeksverslag, het voorbereiden en geven van een presentatie en het overtuigend beargumenteren van punten. 
 • Lesmateriaal op maat — Docenten kunnen maatwerkleeslijsten maken met artikelen, essays en primaire en secundaire bronnen die zij aan hun leerlingen kunnen toewijzen en in hun lessen kunnen gebruiken.
 • Flexibiliteit — De bronnen ondersteunen docenten en studenten in elke vorm van onderwijs: één op één, kleine groepen, klassikale lezingen of zelfstandig onderzoek. Ze zijn tevens volledig te gebruiken op tablets en smartphones.
 • Integraties — History Hub is een site voor ondersteuning van het curriculum voor docenten. Het biedt maatwerktools voor het stroomlijnen van onderwijs en curricula die helpen bij het plannen en structureren van lessen, en omvat tevens een compleet overzicht van videotutorials voor ondersteuning.
 • Aansluiting op leerplannormen — De bronnen zijn in lijn met diverse leerplannormen.

Voordelen voor studenten

 • Citeren — De citatietool toont studenten citaties voor gerefereerde artikelen in de drie meestgebruikte vormen: MLA, Chicago en APA. Studenten kunnen de referenties tevens exporteren naar de citatiemakers van EasyBib of RefWorks.
 • Formatieve evaluatie — Met de zelfevaluatietoetsen kunnen leerlingen hun begrip van belangrijke concepten testen en indien gewenst de resultaten delen. Wanneer zij een vraag incorrect beantwoorden, worden zij naar bronnen verwezen die hen kunnen helpen hun kennis over dat specifieke onderwerp verder te verdiepen.
 • Demografische analysemogelijkheden — De CLIOview-functie (uniek voor de American Government, U.S. Geography, World Geography, World at War, World Religions en American Mosaic databanken) biedt studenten de mogelijkheid om demografische vergelijkingen te maken tussen staten, landen, religies, en meer.
 • Opties voor exporteren en delen — De bronnen bieden naast de gebruikelijke e-mail- en printmogelijkheden ook opties voor het exporteren van content naar Google Drive en Dropbox. Dit faciliteert samenwerking tussen docenten en bibliothecarissen, en maakt het eenvoudiger om informatie te organiseren en te delen met studenten.
 • Gedifferentieerd leren — De tekst-naar-spraaktool zorgt ervoor dat leerlingen met een lager leesniveau of die het beste leren door te luisteren mee kunnen lezen met alle bronnen. De vertaaltool biedt vertalingen van alle bronnen in tien talen.