ABC-CLIO databáze

Sada databází ABC-CLIO, kterou vám přináší přední poskytovatel historického obsahu, obsahuje 16 databází pro výzkum v oblasti společenských věd a učebních osnov.Jejím cílem je zlepšit badatelské dovednosti studentů a prohloubit jejich porozumění dějinám, současným problémům a globálním kulturám.

Funkce databází ABC-CLIO

Databáze ABC-CLIO kombinují odborný obsah, intuitivní rozhraní a užitečné nástroje pro podporu výuky studentů.

Databáze ABC-CLIO jsou organizovány do tematických okruhů přizpůsobených rozvrhům společensko-vědních oborů. Tematické okruhy a jejich zdroje zlepšují schopnost studentů se učit. Spadají do třech kategorií: základní informace , kritická analýza a primární a sekundární zdroje.

 • Důkladně promyšlená témata   Odráží vědecký přístup výzkumných pracovníků, pedagogů a knihovníků. Všechny články a příspěvky představují vyvážené pojednání o společenskovědních předmětech.
 • Model výzkumného vzdělávání - Účelně sestavená struktura zajišťuje knihovníkům a učitelům, že jejich studenti mohou hledat odpovědi, objevovat smysl a budovat autentické porozumění ve spolehlivém prostředí.
 • Neustálé aktualizace - V rámci každé databáze redakční tým vysoce uznávaných historiků a pedagogů neustále aktualizuje všechny záznamy tak, aby měli studenti přístup k přesnému a relevantnímu výzkumu.
 • Intuitivní vyhledávání - Pokročilé možnosti vyhledávání a snadno použitelné domovské stránky zefektivňují proces vyhledávání a procházení tím, že zajišťují viditelnost obsahu podle tématu, časového období, klíčových slov, témat a typu zdroje.
 • Primární zdroje - Každá databáze obsahuje celou knihovnu tisíců primárních a sekundárních zdrojů a také seznamy primárních zdrojů, které jsou vhodné zejména pro formování kritického porozumění témat, a poskytují studentům výchozí bod pro evidence-based tvrzení.
 • Výukové video moduly - Více než 1 800 videí souvisejících s americkou vládou, americkýmid ějinami, světovými dějinami. Studenti tak získávají kontext, který je pro pochopení tématu zásadní.

Výhody pro pedagogy

 • Strategie pro gramotnost - Interaktivní nástroje podporují knihovníky a učitele v jejich úsilí posilovat dovednosti studentů v oblasti gramotnosti tím, že studenty navádějí k výzkumnému procesu například tím, jak napsat výzkumnou práci, jak přednést a připravit projev a jak přesvědčivě argumentovat. 
 • Přizpůsobitelné instrukce - Tento výzkumný nástroj umožňuje pedagogům vytvářet seznamy článků, esejů, primárních a sekundárních zdrojů, které lze použít při výuce a studiu.
 • Adaptabilita výuky - Zdroje podporují učitele a studenty v jakémkoli režimu výuky - v kombinované třídě v malé skupině, na přednáškách nebo při samostatném výzkumu. Všechny zdroje jsou plně dostupné v tabletech a mobilních zařízeních.
 • Podpora integrace - Historické centrum, portál pro podporu učebních osnov určených pedagogům. Poskytuje přizpůsobené výukové nástroje a nástroje pro přizpůsobení učebních osnov při plánování a strukturování výuky. Obsahuje také kompletní seznam videonávodů pro podporu školení.
 • Soulad se standardy - Soulad všech zdrojů s učebnicemi nebo národními, státními či základními standardy podporuje výuku učitelů a poskytuje knihovníkům rámec pro utvrzení látky, která se ve třídě učí.

Výhody pro studenty

 • Citace - Nástroj pro citování zobrazuje studentům tři nejčastější formy citací odkazovaného článku: MLA, Chicago a APA. Studenti jsou také schopni exportovat záznam buď do EasyBib nebo RefWorks.
 • Formativní hodnocení - Kvízy se sebehodnocením umožňují studentům ohodnotit, zda porozuměli důležitým pojmům. V případě chybných odpovědí na otázkyje budou studenti nasměrování ke zdrojům, které si mohou zopakovat a rovněž je studentům umožněno sdílet své výsledky.
 • Analýza na vysoké úrovni - Funkce CLIOview, která je jedinečná pro databáze American Government, U.S. Geography, World Geography, World at War, World Religions a American Mosaic, umožňuje studentům provádět demografická srovnání mezi státy, zeměmi, náboženstvími a dalšími.
 • Možnosti exportu a sdílení - Kromě možnosti odeslání na e-mail a k tisku obsahují také možnosti exportu obsahu na Disk Google a Dropbox, které usnadňují spolupráci mezi učiteli a knihovníky a umožňují snadné uspořádání a sdílení informací se studenty.
 • Diferencované učení - Nástroj pro převod textu na řeč umožňuje převést všechny zdroje do podoby předčítání pro studenty, kteří čtou hůře nebo se nejlépe učí poslechem. Nástroj nabízí převod všech zdrojů do 10 jazyků.

 

Jste připraveni se dozvědět více o řešeních ABC-CLIO?