Toptijdschriften over tandheelkunde en mondzorgkunde

Dentistry & Oral Sciences Source biedt toegang tot een uitgebreide collectie relevante full-texttijdschriften, waarvan veel embargovrij.De unieke databank bevat veel actieve full-textbronnen die in geen enkele andere EBSCO-databank beschikbaar zijn.

Het bevat full-text, indexering en samenvattingen van de beste titels voor het vakgebied, waaronder honderden tijdschriften, boeken, monografieën, en vakbladen. Het biedt tevens zoekbare, geciteerde referenties, met links naar de full-text van veel van de oorspronkelijke werken.

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Cosmetische tandheelkunde
 • Tandheelkundige anesthesie
 • Tandheelkundige volksgezondheid
 • Endodontie
 • Forensische odontologie
 • Algemene tandheelkunde
 • Geriatrische tandheelkunde
 • Orale en kaak- en aangezichtspathologie
 • Orale en kaak- en aangezichtsradiologie
 • Orale en kaak- en aangezichtschirurgie
 • Orthodontie en dentofaciale orthopedie
 • Pediatrische tandheelkunde
 • Parodontie
 • Prosthodontie