Nejlépe hodnocené časopisy ze stomatologie

Dentistry & Oral Sciences Source obsahuje rozsáhlou kolekci důležitých odborných časopisů ze zubního lékařství v plném textu, které jsou bez embarga. Maloobchodní hodnota aktivních plnotextových časopisů bez otevřeného přístupu je 61 451,07 USD.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Dentistry & Oral Sciences Source zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 189 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Jedinečné časopisy v plném textu

Dentistry & Oral Sciences Source zahrnuje 266 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Vyhledatelné citované odkazy

Dentistry & Oral Sciences Source obsahuje 121 časopisů s aktivními odkazy citačních referencí.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Dentistry & Oral Sciences Source zahrnuje 320 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 297 z nich je recenzováno.

Předmětové pokrytí:

 • Estetická stomatologie
 • Zubní anesteziologie
 • Zubní prevence
 • Endodoncie
 • Zubní chirurgie
 • Forenzní odontologie
 • Všeobecné zubní lékařství
 • Geriatrická stomatologie
 • Odontologie
 • Orální a maxilofaciální patologie
 • Orální a maxilofaciální radiologie
 • Orální a maxilofaciální chirurgie
 • Ortodoncie a dentofaciální ortopedie
 • Dětská stomatologie
 • Parodontologie
 • Protetika