Odniesienie ogólne

Naukowe bazy danych

LGBTQ+ Source   ·  Pełny tekst

LGBTQ+ Source jest kompleksową bazą danych dla badań nad społecznością LGBTQ+. Udostępnia naukowe i popularne publikacje dot. społeczności LGBTQ+ w pełnym tekście, a także historycznie ważne źródła pierwotne, w tym monografie, czasopisma, gazety i filmy. Zawiera on również specjalistyczny tezaurus LGBTQ+ zawierający tysiące terminów.

Newspaper Source Plus   ·  Pełny tekst

Newspaper Source Plus oferuje pełnotekstową, cyfrową kolekcję najważniejszych światowych treści informacyjnych. Zawiera miliony artykułów z gazet, agencji informacyjnych i magazynów informacyjnych. Ponadto oferuje transkrypty telewizyjne i radiowe oraz bieżące, codzienne aktualizacje z popularnych źródeł wiadomości.