การอ้างอิงทั่วไป

ฐานข้อมูลการวิจัย

LGBTQ+ Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

LGBTQ+ Source คือฐานข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับ LGBTQ+ โดยนำเสนอสิ่งพิมพ์ฉบับเต็มสำหรับ LGBTQ+ ทั้งทางวิชาการและยอดนิยม รวมถึงแหล่งข้อมูลหลักที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น เอกสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และวิดีโอ นอกจากนี้ยังมีอรรถาภิธานเฉพาะของ LGBTQ+ ที่มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องหลายพันคำ

Newspaper Source Plus   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Newspaper Source Plus นำเสนอคอลเลกชันข่าวฉบับเต็มจากสำนักข่าวชั้นนำของโลก ประกอบด้วยบทความหลายล้านรายการจากหนังสือพิมพ์ สายข่าว และนิตยสารข่าว นอกจากนี้ยังมีการถอดเสียงข่าว จากทั้งทางโทรทัศน์ และวิทยุ รวมทั้งการอัพเดตรายวันอย่างต่อเนื่องจากแหล่งข่าวยอดนิยม