Richard Crookes, MCLIP, starszy menedżer ds. usług szkoleniowych w EBSCO Information Services, przedstawił niedawno webinarium "10 wskazówek dotyczących efektywnego prowadzenia badań psychologicznych" z wykorzystaniem baz danych APA. Webinarium jest istotne dla instytucji, które obecnie subskrybują APA PsycInfo, jak również dla instytucji, które rozważają zakup lub próbną subskrypcję.

EBSCO oferuje sześć baz danych APA w EBSCOhost i EBSCO Discovery Service. Prezentacja koncentruje się na APA PsycInfo®, ale obejmuje także APA PsycArticles, APA PsycBooks, APA PsycTests, APA PsycExtra i APA PsycTherapy. Ta powtórka z webinaru zawiera dziesięć wskazówek, jak prowadzić ukierunkowane wyszukiwanie, udostępniać i porządkować wyniki oraz być na bieżąco z aktualną wiedzą w danej dziedzinie.  

Webinarium wyjaśnia, jak:

  1. Przeprowadzać kompleksowe wyszukiwanie tematyczne, łącząc słowa kluczowe i terminy z tezaurusa APA
  2. Stosować ograniczniki i rozszerzenia
  3. Pobierać pełnotekstowe artykuły z APA PsycInfo
  4. Zapisywać i udostępniać artykuły, rozdziały książek i filmy wideo
  5. Tworzyć cytaty w stylu APA
  6. Porządkować wyniki wyszukiwania za pomocą folderu MyEBSCO
  7. Pozostać na bieżąco w danej dziedzinie dzięki alertom wyszukiwania
  8. Korzystać z Citation Matcher, aby znaleźć artykuły w określonych czasopismach
  9. Wyszukiwać w podróży dzięki aplikacji mobilnej
  10. Lokalizować zasoby szkoleniowe i promocyjne wspierające szkolenie personelu i zwiększające świadomość baz danych APA

Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji, Twoja instytucja może skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej APA PsycInfo w EBSCOhost lub EBSCO Discovery Service.

Obejrzyj webinarium, które jest już dostępne na życzenie.