Marta Soto, Specjalista ds. szkoleń w Amerykańskim Stowarzyszeniu Psychologicznym (APA), przygotowała ostatnio krótkie, ale bogate w treść webinarium prezentujące APA PsycTherapy® w EBSCOhost® i EBSCO Discovery Service.

APA PsycTherapy jest unikalnym narzędziem dydaktycznym APA opartym na wideo, które przedstawia demonstracje sesji terapeutycznych prowadzonych przez znanych psychologów.

Oto pięć przykładów rodzajów nagrań wideo z sesji terapeutycznych w APA PsycTherapy:

  1. Dr Michelle G. Craske | Terapia Poznawczo-Behawioralna Zaburzeń Lękowych (Cognitive Behavior Therapy for Anxiety Disorders)

Craske pracuje z klientką, która ma 20 lat i objawy zaburzeń lękowych. Michelle G. Craske jest autorką licznych publikacji na temat lęku i zaburzeń lękowych. Jest autorką książek akademickich na temat etiologii i leczenia zaburzeń lękowych, różnic płciowych w lęku oraz przełożenia podstawowych nauk o uczeniu się lęku na rozumienie i leczenie fobii, a także kilku książek samopomocowych i poradników dla terapeutów.

  1. Dr Jonathan Abramowitz | Terapia Ekspozycyjna w Zaburzeniu Obsesyjno-kompulsywnym (Exposure Therapy for Obsessive Compulsive Disorder)

Jonathan S. Abramowitz jest psychologiem klinicznym i uznanym na całym świecie autorytetem w dziedzinie zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i zaburzeń lękowych. Dr Abramowitz podchodzi do zrozumienia i leczenia tych problemów z perspektywy poznawczo-behawioralnej. Stosując terapię poznawczo-behawioralną, pracuje z białym mężczyzną w wieku 50 lat, który cierpi na zaburzenie obsesyjno-kompulsywne i związane z nim zaburzenia lękowe.

  1. Dr Mary A. Fristad | Depresja Dziecięca (Child Depression)

Badania dr Fristad koncentrują się na ocenie i leczeniu zaburzeń nastroju u dzieci. Jest autorką ponad 200 publikacji, w tym książek i podręczników dla rodziców, dzieci i klinicystów, dotyczących oceny i leczenia dzieci z zaburzeniami nastroju. W tej sesji dr Mary Fristad demonstruje jeden z etapów wielostronnej, podręcznikowej psychoedukacyjnej psychoterapii depresji dziecięcej z udziałem dziewczynki, która obecnie uczęszcza do szóstej klasy.

  1. Dr Jeffrey J. Magnavita | Psychoterapia Relacyjna Kierowana Osobowością dla Ofiar Nadużyć i Traumatycznych Przeżyć (Personality-Guided Relational Psychotherapy for Abuse and Trauma Victims)

Dr Magnavita jest psychologiem, psychoterapeutą, wykładowcą i teoretykiem o międzynarodowej renomie, znanym ze swojej pracy naukowej na temat zaburzeń osobowości, teorii osobowości, psychoterapii, podejmowania decyzji klinicznych i technologii. Dr Magnavita demonstruje swoje podejście do psychoterapii relacyjnej oparte na osobowości w pracy z dorosłą kobietą pozostającą w toksycznej i agresywnej relacji z matką.

  1. Dr Julian Ford | Transteoretyczne, Transdiagnostyczne Ramy Pracy z Traumą (Transtheoretical Transdiagnostic Framework for Trauma Work)

W tej sesji dr Julian D. Ford pracuje ze starszym dorosłym, czarnoskórym mężczyzną, weteranem wojny w Wietnamie, który cierpi na stres pourazowy, lęk i depresję. Dr Ford opracował i przeprowadził randomizowane próby kliniczne oraz badania skuteczności metody Regulacja Afektu Traumy: Guide for Education and Therapy (TARGET ©) dla młodzieży i dorosłych z historią traumy rozwojowej i złożonym PTSD.

Każdy zapis APA PsycTherapy zawiera nagranie wideo, transkrypcję i szczegółowy opis w jednym widoku. Użytkownicy mogą przewijać nagranie do przodu lub do tyłu oraz włączać lub wyłączać podpisy. Wiele filmów jest podzielonych na segmenty, dzięki czemu użytkownicy mogą przejść do najbardziej istotnego fragmentu i zapisać go. Transkrypcję można przeszukiwać według słów kluczowych. Zapis zawiera opis podejścia lub podejść terapeutycznych, biografię terapeuty oraz tematy.

Zespół APA PsycTherapy współpracował z ekspertami ds. dostępności w David Berman Communications, aby zapewnić zgodność platformy APA PsycTherapy z normami Web Content and Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 na poziomie AA. To osiągnięcie podkreśla zaangażowanie APA w dostępność, użyteczność i integrację.

Jeśli Twoja instytucja prowadzi program szkoleniowy dla psychologów klinicznych lub zajmujących się poradnictwem, lub jeśli Twoi pracownicy kliniczni lub zajmujący się poradnictwem mogliby skorzystać z zasobów, które pomogą im być na bieżąco z najnowszymi podejściami, obejrzyj krótkie webinarium prezentujące platformę APA PsycTherapy.

Obejrzyj webinarium