EBSCO regularnie tworzy nowe, lokalne bazy danych obejmujące czasopisma i zasoby w językach z danego regionu, aby lepiej spełniać potrzeby bibliotek, studentów i badaczy w różnych częściach świata.

Poprosiliśmy o rozmowę Margaret Richter, Manager Produktu w EBSCO Information Services, która jest częścią zespołu rozwijającego bazy danych. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym opowiada o procesie tworzenia zasobów w językach lokalnych.

 

Jak powstaje baza danych w językach lokalnych?

EBSCO przeprowadza gruntowne badania rynkowe przed stworzeniem jakiegokolwiek nowego produktu. Obejmuje to ocenę potrzeb i wielkości danego rynku, konkurencji i potencjalnej zawartości. Nasze regionalne zespoły sprzedaży, które jak nikt rozumieją potrzeby swoich terytoriów, dostarczają nam kluczowych informacji i analiz, niezależnie od tego, czy tworzony produkt będzie mieć zasięg regionalny, czy międzynarodowy.

Dlaczego lokalne bazy danych są tak ważne i jakie korzyści oferują?

Wielu studentów i badaczy preferuje pracę w swoim języku ojczystym. To właśnie umożliwia im lokalna baza danych. EBSCO otrzymywało również liczne sygnały od naukowców, o potrzebie dostępu do treści generowanych w określonym regionie geograficznym. Dlatego właśnie lokalne bazy danych są tak ważne.

Jak rozstrzygacie, które treści należy uwzględnić w takiej bazie?

Treści, które trafiają do jakiejkolwiek baz danych EBSCO podlegają rygorystycznym kryteriom oceny, zarówno pod kątem jakości, jak i wiarygodności. Tak samo wygląda to w przypadku lokalnych baz danych. Staramy się w nich uwzględniać treści z różnych dyscyplin naukowych, od sztuki, przez dziedziny humanistyczne, aż po nauki ścisłe, społeczne i biznes. Ma to na celu zaspokojenie potrzeb badawczych jak najszerszego grona studentów, badaczy i naukowców.

Jakie bazy lokalne oferuje EBSCO?

W naszej ofercie baz lokalnych znajdują się chociażby Arab World Research Source, Carribean Search, Central & Eastern Europe Academic Source (CEEAS), Fonte Academica, Fuente Academica, The Belt and Road Initative Reference Source, DACH Information i wiele więcej.

Co wyróżnia najnowszą spośród tych baz, DACH Information?

Baza danych DACH Information oferuje treści w języku niemieckim i pochodzące z regionu DACH (Europa niemieckojęzyczna). Te zasoby wspierają odkrywanie materiałów opublikowanych przez regionalnych naukowców i autorów, jednocześnie zapewniając szeroki przegląd kluczowych problemów, kwestii i zainteresowań badaczy z tego terytorium.

 

Może zainteresować Cię także…

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) jest bazą pełnotekstowych czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ta multidyscyplinarna i wielojęzyczna baza danych obejmuje wiele dziedzin, takich jak biznes, ekonomia, historia, nauki ścisłe i prawo.