Każdego roku EBSCO stara się pomóc swoim klientom z bibliotek akademickich, naukowych i medycznych w planowaniu budżetów bibliotecznych poprzez prognozę wzrostu cen na nadchodzący rok. Do obliczenia tych prognoz wykorzystujemy najnowsze informacje otrzymane od wydawców, jak również historyczne dane dotyczące cen. Obecnie spodziewamy się, że ogólny efektywny wzrost cen wydawców dla bibliotek akademickich i medycznych w 2023 r. wyniesie od czterech do sześciu procent w przypadku tytułów drukowanych, od trzech do pięciu procent w przypadku pojedynczych tytułów czasopism cyfrowych oraz od dwóch do trzech procent w przypadku zestawów czasopism cyfrowych.  

W raporcie na 2023 rok, EBSCO przygląda się również korelacji między trendami cenowymi wydawnictw ciągłych a kosztami wydawców. W raporcie znajdują się informacje dotyczące niektórych skutków pandemii, wskaźników inflacji, kontynuacji strategii zakupowych digital-first, trendu Open Access i innych zagadnień. 

Pobierz 2023 Serials Price Projection Report oraz przeczytaj komunikat prasowy w tej sprawie.