W środę, 21 września 2022, Biblioteka Kongresu ogłosiła, że planuje migrację swoich zasobów do FOLIO w celu „transformacji zarządzania kolekcjami i dostępu do zbiorów” za pośrednictwem swojej platformy Library Collections Access. W oświadczeniu jasno stwierdzono, że Biblioteka Kongresu postrzega decyzję o wyborze FOLIO jako sposób „dalszego rozwoju i wdrażania nowej platformy informatycznej typu open source, która zrewolucjonizuje sposób zarządzania i udostępniania ogromnych zbiorów fizycznych i cyfrowych Biblioteki dla społeczeństwa, pracowników Kongresu, Biblioteki i innych instytucji.”

Obecnie ponad 60 instytucji korzysta z FOLIO od EBSCO, a w ciągu najbliższych kilku lat dołączą do nich kolejne podmioty (w tym konsorcjum MOBIUS). Tym samym decyzja Biblioteki Kongresu scala FOLIO, bibliotekę i platformę usług bibliotecznych o otwartym kodzie źródłowym jako przykład możliwości dla bibliotek na całym świecie i część rewolucyjnej decyzji o dalekosiężnych skutkach.

Jak wspomniała Carla Hayden, pracownica Biblioteki Kongresu w komunikacie prasowym, „Jest to kamień milowy na naszej drodze do wdrożenia podejścia skoncentrowanego na użytkowniku w celu zaprezentowania zbiorów biblioteki większej liczbie odbiorców. Jesteśmy wdzięczni za hojne inwestycje Kongresu w ten system nowej generacji, który jest niezbędny dla strategii Biblioteki w zakresie digitalizacji, mającej na celu niwelowanie podziałów geograficznych, poszerzania zasięgu i ulepszania naszych usług.”

Częścią wspomnianej strategii digitalizacji jest nowe, nowoczesne podejście do uzyskiwania dostępu do metadanych wysokiej jakości, w tym rozszerzenie zakresu pracy, jaką Biblioteka Kongresu wykonuje nad BIBFRAME, co w komunikacie nazwano „nowym standardem opisu bibliograficznego, opracowanym przez bibliotekę i organizacje partnerskie, który wykorzystuje połączony model danych, aby informacje bibliograficzne były bardziej przydatne zarówno dla społeczności bibliotecznej, jak i poza nią.”

Wiceprezes wykonawczy ds. usług bibliotecznych i naukowych baz danych EBSCO, Gar Sydnor stwierdził, że partnerstwo z Biblioteką Kongresu jest ogromną szansą dla projektu FOLIO. „Możliwość współpracy z zespołem Biblioteki Kongresu i pracy nad nowoczesnym podejściem do dostępu cyfrowego to zaszczyt i prawdziwe świadectwo o sile technologii open source. Wiemy, że praca, którą wykonujemy dla Biblioteki Kongresu – międzynarodowego lidera posiadającego więcej zbiorów niż jakikolwiek inny system biblioteczny – będzie miała rewolucyjny wpływ na biblioteki i ich użytkowników na całym świecie”.

Zapewniając kluczowe zasoby programistyczne dla projektu i oferując światowej klasy usługi wsparcia technicznego, EBSCO pomaga uczynić rozwiązania open source bardziej przyjaznymi nawet dla największych instytucji. „Społeczność open source, która jest wspierana przez dostawców takich jak EBSCO, pomogła udowodnić podstawowe zasady projektu dotyczące adaptacyjności, profesjonalnego hostingu i wsparcia. Witryny tworzone w taki sposób są pewne, rozwijając się dzięki oprogramowaniu typu open source, ponieważ zapewniamy usługi wdrażania, hostingu i wsparcia technicznego. Biorąc pod uwagę rosnącą konsolidację na rynku zintegrowanych systemów bibliotecznych i całego rynku usług bibliotecznych, FOLIO jest – i zawsze będzie – produktem open source, dzięki czemu instytucje mają możliwość wyboru najlepszych dostawców usług dla platformy.”

Termin „następna generacja” został użyty do opisania nowych usług, które w sprawny sposób włączają zasoby elektroniczne do systemów automatyzacji bibliotek, w tym zintegrowanych systemów bibliotecznych i nowszych platform usług bibliotecznych. Współpraca EBSCO z dużymi instytucjami, takimi jak Biblioteka Kongresu i konsorcjami jak MOBIUS, jest przykładem działań przyszłej generacji.

Bycie częścią inicjatywy mającej na celu rozszerzenie BIBFRAME i głębsze odkrywanie sieci za pomocą zintegrowanych danych jest czymś, w czym specjalizuje się EBSCO. Jako jeden z wiodących innowatorów w dziedzinie SaaS, EBSCO jest w stanie wykorzystać swoje możliwości rozwoju, zrozumienie zasobów oraz wyszukiwanie i odkrywanie, aby wprowadzać rozwiązania innowacyjne dla przyszłości.

Niezależnie od tego, czy wykorzystuje własne usługi, takie jak EBSCO Discovery Service (EDS), Panorama czy Full Text Finder czy też swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwijania platformy FOLIO jako narzędzia innowacji, EBSCO zapewnia bibliotekom możliwość wyboru i wdrażania rozwiązań, które będą dla nich najbardziej przydatne. EBSCO stworzyło nie tylko profesjonalną usługę hostingową dla FOLIO, ale także niezrównany zespół wdrożeniowy profesjonalistów bibliotecznych, których zadaniem jest zarządzanie i wspieranie klientów podczas całego procesu.

Zmiana zintegrowanego systemu bibliotecznego to poważna decyzja i ważne, aby biblioteki każdej wielkości wiedziały, że mogą polegać na firmie, która ma swoje korzenie w przestrzeni bibliotecznej, wnosi wkład w projekt FOLIO na wiele sposobów i może wspierać bibliotekę przez cały proces migracji i wdrożenia. Podstawy FOLIO opierają się na założeniu, że przyszłość bibliotek jest otwarta. Być może bardziej precyzyjne jest tu stwierdzenie, że to przyszła generacja rozwiązań bibliotecznych jest otwarta.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem prasowym Biblioteki Kongresu.

Sprawdź, co jeszcze FOLIO od EBSCO ma do zaoferowania bibliotekom następnej generacji.