Dwa miliardy! Dokładnie tyle wynosi rocznie średnia liczba wyszukiwań akademickich przetwarzanych przez EBSCO. 25% z nich ma charakter międzynarodowy. W ciągu pięciu minut, które poświęcisz na lekturę tego artykułu, przez EBSCOhost zostanie przeprowadzonych prawie 200 tys. wyszukiwań na całym świecie.

Aby zdefiniować, co naprawdę oznacza bycie globalnym, stawiamy się w sytuacji naszych użytkowników, przyglądając się wszystkim momentom, w których mają do czynienia z naszymi produktami, na różnych urządzeniach. Z naszej perspektywy globalizacja odbywa się poprzez rygorystyczne stosowanie ram, które oparte są na czterech filarach: globalizacji, internacjonalizacji, lokalizacji oraz przekładzie i działają w harmonii z dostępnością.

"Zmienianie życia poprzez dostarczanie odpowiednich i wiarygodnych informacji, kiedy, gdzie i jak ludzie ich potrzebują" to nasza misja, która niweluje nierówności wynikające z barier językowych, kulturowych i niespełniania standardów dostępności. Staramy się dostarczać powszechnie dostępne doświadczenia cyfrowe. W trakcie tego procesu starannie równoważymy potrzebę spójności doświadczeń z wymaganiami dotyczącymi regionalizacji i personalizacji. W naszym rozumieniu globalizacja (czy też: powszechna dostępność) jest środkiem, za pomocą którego realizujemy naszą misję. Konsekwentnie dążymy do tego poprzez działania ponad barierami językowymi i brakiem dostępność. W ten sposób globalizacja bezpośrednio związana jest z naszym zaangażowaniem w różnorodność, równość i inkluzywność (DEI).

Poprawa jakości, wpływu i zasięgu badań

Wyszukiwanie zawsze rozpoczyna się w języku ojczystym. Na świecie używa się ponad 7100 języków. Zaledwie 33 z nich (czyli mniej niż pół procenta) określa się jako "prosperujące" co oznacza, że posiadają pełne wsparcie cyfrowe. Chociaż Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecydowała się na korzystanie z sześciu z nich w stosunkach międzynarodowych, nadal istnieją ogromne różnice w zakresie równości cyfrowej. Działając zgodnie ze swoją misją, EBSCO usuwa bariery językowe i kulturowe w wiedzy i edukacji, zapewniając każdemu, niezależnie od używanego języka i pochodzenia, dostęp do interfejsów, wyszukiwania i naszych treści w języku lokalnym, pamiętając nie tylko o natywnych użytkownikach języka angielskiego.

Jak wskazuje Lidiette Quesada, VP of Sales for Latin America and the Caribbean w EBSCO Information Services, "Badania przeprowadzane przez użytkowników to kluczowy aspekt w naszym procesie tworzenia produktów. W tym celu wykorzystujemy różne zasoby i metodologie. Nasi przedstawiciele stale spotykają się z bibliotekarzami w całym regionie, aby poznać ich potrzeby. Te opinie są systematycznie zbierane przez zespoły naszych programistów. Oprócz tego posiadamy regionalne rady doradcze, złożone z liderów opinii i grup fokusowych, z którymi prowadzimy szczegółowe rozmowy na temat tego, jak sprawić, aby nasze produkty najlepiej odpowiadały na ich potrzeby". Jak dodaje, "EBSCO wykorzystuje również najnowocześniejsze technologie do optymalizowania tego, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszymi platformami, co także ma wpływ na nasze procesy decyzyjne".

Klucz do zasięgu globalnego

Nasze zaangażowanie w różnorodność, równość i inkluzywność (ang. DEI) przejawia się również w sposobie, w jaki osiągamy globalny zasięg dzięki naszym produktom, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia lokalności w dostarczanych przez nas doświadczeniach. Stosujemy to zarówno poza granicami Stanów Zjednoczonych, jak i tutaj, pamiętając, że jedna piąta respondentów z badania przeprowadzonego w 2021 r. zadeklarowała używania na co dzień języka innego niż angielski. Wszechobecne bariery językowe to bolączka bibliotek i archiwów w USA. Użytkownicy nieanglojęzyczni częto nie są w stanie uzyskać dostępu do informacji, ponieważ dostępne są jedynie w języku angielskim, nawet w bardzo różnorodnych społecznościach. Należy pamiętać, że instytucje różnej rangi na całym świecie zgłaszają zapotrzebowanie na wielojęzyczne systemy wyszukiwania informacji medycznych, aby wspomóc nieanglojęzycznych studentów medycyny przekraczać bariery językowe oraz znajdować przydatne i wiarygodne informacje. Brak takiego rozwiązania utrudnia również prowadzenie badań w globalnej perspektywie i dzielenie się wiedzą.

Jak zapewnia Meghan Tylec, VP International Marketing w EBSCO Information Services, "Dzięki międzynarodowemu zasięgowi EBSCO możemy pomóc większej liczbie osób uzyskać dostęp do informacji, kiedy i gdzie ich potrzebują. Bycie częścią globalnej społeczności bibliotecznej daje nam możliwość uczenia się i rozwoju jako firma, ale także daje naszym zespołom lepsze rozumienie różnych kultur i stylów życia".

Na podstawie wniosków wyciągniętych z połączenia Voice of Customer oraz International User Research Methodologies, nasze zespoły podejmują decyzje o obsługiwanych przez nas językach, zawsze mając na uwadze optymalną użyteczność interfejsu, jakość treści i czasu potrzebnego do wprowadzenia produktu na rynek. W rezultacie, zaledwie w zeszłym roku, EBSCO udostępniło innowacyjną funkcję tłumaczenia na żądanie pełnego tekstu online (HTML), co umożliwia użytkownikom końcowym natychmiastowy przekład przekład zasobów, które nie są dostępne w ich języku. Ta przełomowa funkcja działa obecnie dla 116 języków używanych w krajach wielojęzycznych (jak np. francuski używany w Kanadzie, a nie we Francji).

Realizując nasz coraz bardziej ambitny plan działania, mający na celu rozszerzenie i przyspieszenie dostarczania przez nas usług i produktów informacyjnych o optymalnej użyteczności międzynarodowej, zamierzamy w połowie 2023 roku obsługiwać 12 dodatkowych języków, zwiększając nasze możliwości tłumaczenia interfejsu. Stale dostosowujemy się do zmieniających się potrzeb klientów. Dlatego, jeśli uważasz, że użytkownicy Twojej biblioteki potrzebują funkcji tłumaczenia materiałów na konkrenty język, możesz skontaktować się z naszym Globalization Team pod adresem global@ebsco.com.