Badania pokazują, że brak wiedzy finansowej jest coraz większym problemem. Przykładowo, oto zaledwie kilka z alarmujących statystyk ze Stanów Zjednoczonych: 63 procent Amerykanów żyje od wypłaty do wypłaty; 32 procent Amerykanów nie ma wystarczających oszczędności, aby pokryć awaryjną sytuację w wysokości 400 dolarów; 14 milionów Amerykanów ma ponad 10 000 dolarów zadłużenia na kartach kredytowych; a dwie trzecie wszystkich Amerykanów nie jest w stanie zdać podstawowego testu z wiedzy finansowej.

Biblioteki mogą odgrywać ważną rolę w zwiększaniu świadomości finansowej w swoich społecznościach. Oto kilka sposobów, jak biblioteki mogą pomóc swoim użytkownikom w tym zakresie:

  1. Oferuj programy edukacyjne z zakresu finansów: Biblioteki mogą oferować programy edukacyjne z zakresu finansów osobistych dla różnych grup wiekowych. Odbiorcami tych programów mogą być zarówno młodzi ludzie, którzy rozpoczęli swoją pierwszą pracę, jak i osoby dorosłe zbliżające się do emerytury. Programy mogą obejmować szeroki zakres tematów, takich jak budżetowanie, oszczędzanie, inwestowanie i zarządzanie długami.
  2. Organizuj warsztaty i seminaria: Biblioteki mogą organizować warsztaty i seminaria na tematy związane z finansami osobistymi. Mogą je przeprowadzić eksperci finansowi lub specjaliści z instytucji finansowych.
  3. Zapewnij dostęp do zasobów z zakresu finansów: Biblioteki mogą zapewnić dostęp zarówno do zasobów drukowanych, jak i cyfrowych, w tym książek, czasopism i zasobów e-learningowych dotyczących edukacji ekonomicznej.
  4. Współpracuj z lokalnymi organizacjami: Biblioteki mogą współpracować z lokalnymi bankami i organizacjami oferującymi programy z zakresu wiedzy finansowej. Może to pomóc w zwiększeniu zasięgu inicjatyw dotyczących edukacji finansowej w społeczności.
  5. Partnerstwo ze szkołami i uczelniami: Biblioteki publiczne mogą współpracować z lokalnymi szkołami i uczelniami, aby zapewnić uczniom programy z zakresu wiedzy finansowej. Może to pomóc w nauczeniu uczniów ważnych umiejętności związanych z finansami osobistymi, z których będą mogli korzystać przez całe życie. Niezależnie od tego, czy znajdują się w małych, czy dużych miastach, biblioteki mogą służyć jako cenne źródło wiedzy na temat finansów w ich społecznościach. Oferując angażujące programy, budując wszechstronny zbiór zasobów informacyjnych i nawiązując partnerstwa, biblioteki mogą przyczynić się do poprawy świadomości finansowej swoich użytkowników i wspierać ich w efektywnym zarządzaniu domowymi budżetami.