Digital Rights Management (DRM) to technologia używana do kontroli korzystania z treści cyfrowych na urządzeniach po ich zakupie. Chociaż intencją jest zapobieganie nieautoryzowanej redystrybucji, technologia ta stwarza pewne ograniczenia, które mogą wpływać na użyteczność i utrudniać korzystanie z zasobów.

Dzisiejsi badacze są mobilni i połączeni z więcej niż jedną platformą. Potrzebują elastycznego, nowoczesnego rozwiązania, które poprawi dostęp do e-booków. Korzystając z książek elektronicznych bez DRM, użytkownicy mogą pobierać pliki, z których można korzystać na różnych urządzeniach i systemach operacyjnych, co zachęca do prowadzenia badań w każdym dowolnym momencie.

Rozmawialiśmy z Emmą Waecker, dyrektor ds. Product Management, która wyjaśniła korzyści, jakie e-booki bez DRM zapewniają bibliotekarzom i badaczom.

Dlaczego treści wolne od DRM są tak ważne dla bibliotek i ich użytkowników?

Zabezpieczenia DRM nakładają ograniczenia na liczbę stron, które można zapisać z e-booka i wymagają specjalnego oprogramowania do egzekwowania zabezpieczeń przy pobieraniu pełnych e-booków. Te ograniczenia tworzą bariery dla skutecznych badań. Na przykład, jeśli rozdział jest dłuższy niż przydział strony, użytkownik nie może go szybko zapisać, co powoduje ogromną frustrację, która nie dotyczy artykułów lub e-booków z innych źródeł. Kiedy e-booki stanowią barierę dla badań, użytkownicy poddają się i przechodzą do innych zasobów. Dzięki e-bookom bez DRM biblioteki mogą zminimalizować te bariery, dzięki czemu użytkownicy odniosą pozytywne (i wydajne) wrażenia.

Jakie opinie na temat e-booków bez DRM otrzymuje EBSCO?

Nasz zespół ds. rozwoju produktów, w skład którego wchodzi wielu bibliotekarzy, w dużym stopniu opiera się na bezpośrednich rozmowach z bibliotekarzami i użytkownikami, a także łączymy kilka metod badawczych, aby informować o nowych inicjatywach i bieżących ulepszeniach. W szczególności w przypadku produktów bez DRM badamy działania użytkowników, gdy napotykają ograniczenia DRM, ich reakcje na te ograniczenia oraz ogólnie ich stosunek do e-booków. Rozumiemy, że e-booki są preferowane w celach badawczych nad drukowanymi ze względu na ich wygodę, ale kiedy nakładamy ograniczenia i zmuszamy użytkownika do korzystania z okrężnych ścieżek w celu dotarcia do potrzebnych mu treści e-booków, osłabiamy tę wygodę. Rozumiemy również, że ważne jest, aby użytkownicy mieli autonomię i elastyczność w sposobie korzystania z treści do badań — czasami chcą rozdziału, czasami całej książki i zawsze chcą szybko uzyskać tę treść, bez wielokrotnego logowania i dodatkowego oprogramowania.

Kiedy model e-booków jest nieprzystosowany do potrzeb bibliotek i/lub wydawców, obserwujemy niestabilność cen, a wydawcy ograniczają swój udział w procesie. Właśnie dlatego oferujemy nieograniczone warunki użytkowania dla eBooków EBSCO bez DRM, a także opcję dla jednego użytkownika dla bibliotek, które nie potrzebują rozszerzonych uprawnień.

Biblioteki mają obecnie tytuły bez DRM dostępne z innych źródeł. Co sprawia, że wybór eBooków EBSCO bez DRM jest atrakcyjny dla bibliotek?

Treści bez DRM na innych platformach mogą być ograniczone. Treść jest albo ograniczona do jednego wydawcy, albo do określonych tytułów naukowych i tytułów z listy wstecznej, które wydawcy mogą udostępniać na określonych platformach. Oznacza to, że biblioteki mogą potrzebować udać się do wielu miejsc, aby otrzymać e-booki wolne od DRM i z DRM, nawet od tego samego wydawcy. Ponieważ EBSCO może oferować zarówno treści chronione DRM, jak i bez DRM, wydawcy mogą wybrać, które treści są odpowiednie dla poszczególnych modeli, a EBSCO jest w stanie dostarczyć 100% książek naukowych, które wydawcy udostępniają w formacie e-booków, na naszą platformę. Ten wybór oznacza również, że wiele naszych tytułów bez DRM to topowe tytuły. Nabywając tytuły bez DRM za pośrednictwem eBooków EBSCO, biblioteki mają wygodę kupowania i zarządzania zarówno tytułami z DRM, jak i bez DRM za pośrednictwem jednego agregatora.

Jakie korzyści płyną z przepływu pracy, jakie zapewniają naukowcom e-booki bez DRM?

Podstawową zaletą korzystania z e-booków bez DRM jest to, że zapewnia użytkownikom pełną autonomię. Jeśli potrzebują rozdziału, mogą pobrać cały rozdział, bez względu na to, jak długi jest. Jeśli chcą przeczytać całą książkę lub kilka rozdziałów, mogą ją pobrać dwoma kliknięciami. Pobrane e-booki bez DRM nigdy nie wygasają, więc użytkownik ma do nich dostęp tak długo, jak potrzebuje. Jeśli chcą formatu EPUB, ponieważ czytają na urządzeniu obsługującym takie pliki, mogą wybrać wersję EPUB. I mogą to wszystko robić za pomocą oprogramowania i aplikacji natywnych dla dowolnego używanego urządzenia.

W jaki sposób e-booki bez DRM wspierają dostępność w całym doświadczeniu użytkownika?

Brak ograniczeń technicznych dotyczących treści wolnych od DRM jest korzystny dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, czy są osobami z niepełnosprawnościami, czy nie. Jednak jedną z największych zalet e-booków bez DRM jest to, że spełniają one różnorodne potrzeby w zakresie ułatwień dostępu, ponieważ treści można używać z dowolnym oprogramowaniem, w tym z technologiami wspomagającymi, takimi jak narzędzia zamiany tekstu na mowę i czytniki immersyjne. Dodatkowe zalety e-booków bez DRM pobranych w formacie EPUB obejmują możliwość powiększania tekstu, zmianę kolorów tła i czcionek, dostosowanie odstępów między wierszami i wyrazami oraz inne funkcje oferowane przez technologie wspomagające.

Czy EBSCO oferuje wyselekcjonowane kolekcje e-booków bez DRM?

Na ten moment, czyli w sierpniu 2023 r. oferujemy ponad 435 000 tytułów bez DRM za pośrednictwem eBooków EBSCO. Aby pomóc bibliotekarzom usprawnić ich prace nad rozwojem kolekcji, mamy dziesiątki wyselekcjonowanych kolekcji e-booków bez DRM. Oto lista niektórych popularnych kolekcji bez DRM:

Tytuły zawarte w poszczególnych kolekcjach można sprawdzić w EBSCOhost® Collection Manager (ECM) lub zamówić listę tytułów u przedstawiciela firmy EBSCO. Należy pamiętać, że nie wszystkie tytuły z każdej kolekcji są dostępne w sprzedaży na całym świecie i na wszystkich rynkach. Niektóre kolekcje są również dostępne w formie Spotlight Lists w GOBI.

Chcesz dowiedzieć się więcej o eBookach EBSCO?

Przeglądaj różne typy kolekcji, modele dostępu, dostępność i opcje zamawiania eBooków dzięki tej interaktywnej broszurze, albo zapisz się na nasz miesięczny newsletter, ECM Advisor, dzięki któremu otrzymasz najnowsze informacje o eBookach EBSCO.