Nadeszła jesień a to oznacza, że uczniowie i studenci wracają do szkół, sięgają po książki i szukają narzędzi badawczych w bibliotece. Znalezienie wiarygodnych źródeł może być trudnym zadaniem, a odróżnienie faktów od fikcji nigdy nie było większym wyzwaniem.

Jak nie dać się zwieść dezinformacji

Niestety, dezinformacja jest obecna wszędzie. Na szczęście wiemy jak ją zidentyfikować. Oto sześć kroków, które mogą podjąć studenci, aby stać się ekspertami w rozróżnianiu dezinformacji od wiarygodnych treści:

  • Źródło. Renomowane źródła z większym prawdopodobieństwem dostarczą wiarygodnych informacji. W adresach stron internetowych należy szukać .edu lub .gov.
  • Kontrola krzyżowa. Ważne jest, aby korzystać z wielu źródeł w celu weryfikacji informacji. Studenci i uczniowie powinni być ostrożni, jeśli znaleźli tylko jedno źródło informacji lub jeśli informacje te są sprzeczne z innymi źródłami, którym ufają.
  • Ocena referencji autora. Należy analizować informacje na temat autora i sprawdzić, czy jego kwalifikacje są uzasadnione.
  • Weryfikacja przypisów i cytatów
  • Sprawdzanie faktów. Warto korzystać z narzędzi takich jak Snopes i FactCheck.org, aby sprawdzać fakty i identyfikować dezinformacje.
  • Analiza krytyczna. Należy sprawdzać treści pod kątem języka, który rozpala emocje lub wzbudza strach.

Jak znaleźć wiarygodne informacje

Chociaż prowadzenie badań jest wymagającym i czasochłonnym przedsięwzięciem, jest to część umiejętności, które studenci i uczniowie muszą opanować. Gdy zrozumieją pułapki łatwego dostępu do błędnych informacji, mogą poczuć się bardziej pewni wartości sprawdzonych informacji. Wiarygodne bazy danych pomagają, zapewniając dostęp do renomowanych, wyselekcjonowanych przez ekspertów i zrecenzowanych źródeł i informacji.

Rozważ przypomnienie użytkownikom Twojej biblioteki, jaka jest wartość wiarygodnych naukowych baz danych. Zwróć uwagę, że naukowe bazy danych to:

  • Najwyżej oceniane czasopisma w danej dziedzinie - zidentyfikowane przez uznanych ekspertów
  • Wysokiej jakości czasopisma o otwartym dostępie z indeksowaniem, które przyspiesza i ułatwia przeszukiwanie całego zbioru źródeł
  • Globalna perspektywa z treściami ze wszystkich części świata
  • Popularne czasopisma z renomowanych indeksów tematycznych, w tym SCOPUS i Web of Science

Pełnotekstowe bazy danych EBSCO, takie jak Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate, to wiarygodne treści zweryfikowane przez ekspertów w danej dziedzinie. Poznaj bazy EBSCO w wersji Ultimate.