Bazy w wersji "Ultimate"

Wydania "Ultimate" baz EBSCO oferują więcej aktywnych, pełnotekstowych, recenzowanych czasopism ułatwiajacych pomyślne badania, w tym wiele czasopism indeksowanych w wiodących indeksach cytowań.

Academic Search Ultimate

Opracowana, aby sprostać rosnącym wymaganiom badań naukowych, baza Academic Search Ultimate oferuje studentom wyjątkową kolekcję recenzowanych, pełnotekstowych czasopism, w tym wiele czasopism indeksowanych w wiodących indeksach cytowań.

Applied Science & Technology Source Ultimate

Applied Science & Technology Source Ultimate zapewnia studentom nauk ścisłych i naukowcom zasoby, których potrzebują, aby odnieść sukces. Obejmuje szeroki zakres tematów z dziedziny nauki i technologii, a także biznesowe i społeczne implikacje nowych technologii.

Business Source Ultimate

Business Source Ultimate działa dla studentów jak solidny biznes plan - oferuje bezprecedensowe bogactwo recenzowanych, pełnotekstowych czasopism i innych zasobów, które dostarczają informacji historycznych i bieżących trendów w biznesie, które wywołują dyskusję na temat przyszłego rozwoju i zmian w świecie biznesu.

CINAHL Ultimate

CINAHL Ultimate jest najlepszym źródłem informacji o badaniach w dziedzinie pielęgniarstwa i innych dziedzin zdrowia. Zawiera pełne teksty najczęściej używanych czasopism z indeksu CINAHL. Obejmuje ponad 50 specjalności pielęgniarskich i zawiera szybkie lekcje, arkusze opieki opartej na dowodach naukowych, moduły CEU oraz instrumenty badawcze.

 

Education Source Ultimate

Education Source Ultimate to największa na świecie i najbardziej wszechstronna pełnotekstowa baza danych badawczych przeznaczona dla studentów edukacji, badaczy, specjalistów i decydentów.

Humanities Source Ultimate

Oferując więcej recenzowanych, pełnotekstowych czasopism niż jakakolwiek inna baza danych tego typu, Humanities Source Ultimate jest niezbędnym źródłem informacji dla naukowców i wykładowców zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych.

MEDLINE Ultimate

MEDLINE Ultimate oferuje specjalistom medycznym i badaczom dostęp do niezrównanej, opartej na dowodach naukowych i recenzowanej zawartości pełnotekstowej z większej liczby najlepszych czasopism biomedycznych. Oferuje również więcej międzynarodowych czasopism niż jakakolwiek inna baza MEDLINE.

Sociology Source Ultimate

Oferując więcej recenzowanych, pełnotekstowych czasopism niż jakakolwiek inna baza danych socjologicznych, Sociology Source Ultimate zapewnia niezbędne materiały dla studentów badających zachowania i interakcje społeczne.