W 2022 John D. MacArthur Campus Library na Florida Atlantic University (FAU) w Jupiter na Florydzie złożyła wniosek o grant EBSCO Solar. W czerwcu zdobyli jedną z trzech nagród przyznanych bibliotekom chcącym wdrożyć panele słoneczne na terenie kampusu. FAU już wtedy było zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a biblioteka entuzjastycznie włączyła się w te przedsięwzięcie poprzez określony program nauczania i zajęcia dla studentów. Rozmawialiśmy z Dawn Frood, bibliotekarką zajmującą się rozwojem kolekcji biblioteki, aby poznać wysiłki instytucji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz o tym, w jaki sposób biblioteka chce właczyć w nie otrzymane fundusze na panele słoneczne.

Co zaproponowała Wasza biblioteka podczas aplikowania o grant EBSCO Solar?

Nasza propozycja obejmowała zaprojektowanie i instalację paneli słonecznych na terenie kamputu Jupiter o wartości 115 000 dolarów, co pokryje 15% zużycia energii biblioteki. Grant EBSCO Solar uzupełnia istniejący cel planu generalnego kampusu Jupiter, jakim jest zrównoważenie 50% dostaw energii na poziomie budynku z instalacji fotowoltaicznych znajdujących się poza kampusem. Wydajność systemu pochodzącego z projektu szacuje się na 66 000 kWh rocznie, co przyniesie oszczędności wynoszące 5772 USD w skali roku.

Zaimplementowaliśmy również plan programu edukacyjnego, który jest możliwy dzięki funduszom z grantu na energię słoneczną oraz dostępnym na miejscu i zdalnym narzędziom angażującym studentów, wykładowców, rodziny, nauczycieli i firmy w lokalnych społecznościach.

Jak wygląda ten program edukacyjny?

Projekt jest efektem współpracy Wydziału Inżynierii Oceanicznej i Mechanicznej (Department of Ocean and Mechanical Engineering) oraz bibliotek FAU.

W semestrze jesiennym 2022 i letnim 2023 starsi studenci projektowania FAU College of Engineering pracowali nad wstępną oceną projektu i planem układu paneli. Latem 2023 roku studenci zapisali się na kurs "Wprowadzenie do energii słonecznej", który stanowił rozwinięcie prac uczestników. Studenci ukończyli projekt układu słonecznego poprzez modelowanie, pomiary i praktyki instalacyjne. W przyszłości studenci i wykładowcy będą wykorzystywać system do zdobywania doświadczenia w monitorowaniu produkcji energii słonecznej, określaniu zużycia energii elektrycznej i rozwiązywaniu problemów z układem fotowoltaicznym.

Co jest szczególnie wyjątkowe w tym projekcie?

Oprócz produkcji zrównoważonej energii, projekt ten zapewnia studentom praktyczne doświadczenie z systemami fotowoltaicznymi zapewniane przez pracownika uczelni z wykształceniem w MIT, który jest pionierem w tej dziedzinie. FAU z dumą kształci i wspiera najbardziej zróżnicowaną społeczność studentów w systemie uniwersytetów stanowych na Florydzie, a program ten zapewnia rozszerzone możliwości zróżnicowanej grupie studentów. Aby uzyskać więcej informacji, zamieściliśmy szczegóły naszych projektów studenckich i zdjęcia na stronie internetowej, prezentując wiele elementów edukacyjnych, które są możliwe dzięki grantowi EBSCO Solar.

Jaką radę dałabyś bibliotekom, które chcą ubiegać się o grant EBSCO Solar w 2024 roku?

Podkreślajcie wpływ potencjalnej wygranej na społeczność. Można to osiągnąć poprzez wskazywanie korzyści, jakie projekt fotowoltaiczny przyniesie czytelnikom biblioteki i szerszej społeczności lokalnej, a także rozważanie wpływu na potencjalne możliwości edukacyjne czy zaangażowanie społeczności. Wygrana grantu sprawi także, że biblioteka bęzie służyć jako wspaniały przykład zrównoważonych praktyk.