Pakiet podstawowy EBSCO wchodzi w skład projektu Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN), czyli programu skupiającego się na zakupie i udostępnianiu światowych zasobów wiedzy w formie elektronicznej dla polskich instytucji akademickich i naukowych. W praktyce oznacza to, że studenci i badacze każdej – zarówno państwowej, jak i prywatnej – szkoły wyższej czy osoby zrzeszone w ramach ośrodków badawczo-naukowych mają dostęp do publikacji pochodzących z najważniejszych instytucji badawczych działających na całym świecie. Więcej o programie Wirtualna Biblioteka Nauki można przeczytać tutaj.

Pakiet podstawowy – korzyści dla użytkowników

Dostęp do tysięcy wartościowych źródeł wiedzy, zapewniony dla studentów i badaczy wszystkich uczelni oraz instytucji naukowo-badawczych w Polsce niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści:

  • merytoryczne wsparcie podczas przygotowań do sesji egzaminacyjnych
  • podstawa lub ważne uzupełnienie bibliografii prac dyplomowych
  • możliwość uzyskania zróżnicowanej perspektywy podczas projektów grupowych
  • dostęp do zasobów z siedziby biblioteki oraz zdalny
  • możliwość przeglądania zasobów na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych
  • szansa na zdobycie przewagi na rynku pracy
  • narzędzie do rozwoju nie tylko akademickich zainteresowań
  • inspiracja do prowadzenia własnych badań i dokonywania przełomowych odkryć.

Co znajduje się w pakiecie podstawowym?

Zasadą, na której oparta jest działalność EBSCO, jest „Odmienianie życia poprzez dostarczanie istotnych i wiarygodnych informacji, w miejscu i czasie, w którym ludzie ich potrzebują”. Udostępnianie zasobów w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki wpisuje się w misję naszej firmy, zatrudniającej setki bibliotekarzy, których praca obejmuje rygorystyczną selekcję treści dodawanych do wszystkich produktów EBSCO. Właśnie dlatego zasoby ujęte w ramach licencji krajowej to te odpowiadające na potrzeby najbardziej zróżnicowanego grona studentów i badaczy.

- Academic Search Ultimate to najobszerniejsza baza danych dotycząca najszerszego spektrum dziedzin. Niezależnie od tego, czy student poszukuje treści z zakresu prawa, biologii, psychologii, weterynarii czy jeszcze innej dziedziny – ten zasób jest idealny punktem startowym do rozpoczęcia pisania pracy semestralnej, dyplomowej czy przygotowania się do sesji egzaminacyjnej – podkreśla Damian Piera, Regional Sales Manager w EBSCO Polska. – Natomiast studentom nauk okołobiznesowych zdecydowanie polecam zapoznanie się z bazą Business Source Ultimate, która poza czasopismami zawiera studia przypadków, raporty ekonomiczne, analizy SWOT i wiele innych materiałów, które pomogą objąć dane zagadnienie w sposób kompleksowy. Te dwie bazy danych oferują najlepsze treści i są dostępne dla każdego studenta, niezależnie od tego, czy znajduje się on w bibliotece, czy chce skorzystać z zasobów zdalnie.

Poza  wspomnianymi bazami danych, w ramach pakietu podstawowego EBSCO użytkownicy mają dostęp do takich baz pełnotekstowych, jak Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz do baz bibliograficznych: Agricola, MEDLINE, ERIC, GreenFILE, Library, Information Science & Technology Abstracts, Teacher Reference Center oraz European Views of the Americas (1493-1750). Wszystkie te bazy stanowią więc cenne źródło wiedzy dla osób zainteresowanych badaniami z takich dziedzin, jak nauki o zdrowiu, historia, rolnictwo, edukacja czy bibliotekoznawstwo. Więcej szczegółów dotyczących baz danych EBSCO w ramach pakietu podstawowego można znaleźć tutaj.

Aby wspierać studentów i studentki w odnoszeniu sukcesów naukowych oraz wesprzeć instytucje naukowe i akademickie w dostępie do zasobów, EBSCO podejmuje różnorodne działania. Jednym z nich był Turniej dla bibliotek „Bazuj” na EBSCO, który odbył się na początku roku akademickiego 2022/2023. Celem projektu było zachęcenie studentów i badaczy do korzystania z zasobów EBSCO w ramach licencji krajowej. Aby ułatwić bibliotekom to zadanie, udostępniliśmy pakiet gotowych materiałów promocyjnych, które mogły być wykorzystywane na stronach internetowych i mediach społecznościowych instytucji. Po niemal dwóch miesiącach 3 najbardziej aktywne instytucje otrzymały od nas atrakcyjne nagrody. Dowiedz się więcej o Turnieju „Bazuj” na blogu EBSCO, klikając tutaj.

Równocześnie zachęcamy bibliotekarzy do promowania Pakietu Podstawowego EBSCO lub poszczególnych zawartych w nim baz używając stron internetowych czy mediów społecznościowych Państwa instytucji. Materiały promocyjne dla bibliotek znajdują się pod tym linkiem.