W artykule w Library Journal, pt.: “Costs Outstrip Library Budgets: Periodicals Price Survey 2020”, Barbara Albee, Stephen Bosch i Sion Romaine omawiają często stałe lub malejące budżety bibliotek, które sprawiają, że biblioteki zmagają się z inflacją kosztów i stagnacją przychodów.

W artykule wskazuje na nowe podejścia, ale zwraca uwagę, na fakt, iż nadal nie ma rozwiązania dla kosztów publikacji ciągłych, które nadal rosną szybciej niż budżety bibliotek. Niektóre biblioteki skupiają się na modelach o otwartym dostępie, dla których istnieje obecnie kilka ustalonych modeli. Żaden z nich nie rozwiązuje jednak problemu wzrostu kosztów treści, który nie przekraczałby budżetu. W artykule przedstawiono również prognozę rozwoju krajobrazu abonamentowego.

Przeczytaj pełny artykuł w Library Journal, aby uzyskać więcej informacji.