Firmy i instytucje zaczynają dostrzegać potrzebę nadania priorytetu różnorodności, sprawiedliwości i integracji (DEI) w swoich organizacjach. DEI to koncepcja, która wspiera równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich ludzi, szczególnie w miejscu pracy, w tym osób często niedostatecznie reprezentowanych lub dyskryminowanych ze względu na swoje pochodzenie. Włączenie utalentowanych osób ze wszystkich środowisk do zróżnicowanej kadry pracowniczej jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu organizacji. Specjaliści ds. rekrutacji przekonują się jednak, że DEI może być praktyką trudną do wdrożenia.

Choć wiele branż wciąż boryka się z problemem integracji w miejscu pracy, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, większość organizacji zdaje sobie sprawę, że DEI to nie tylko konieczność, ale i moralny obowiązek. Ostatnie, nieustannie zmieniające się (i przyspieszające) ruchy społeczne sprawiły, że DEI znalazła się na czele listy priorytetów każdej organizacji, i to nie bez powodu. Pracodawcy nie są jedynymi, którzy skupiają się na DEI, ponieważ sami pracownicy również traktują te wysiłki priorytetowo. Z badania opublikowanego niedawno przez Glassdoor wynika, że ponad trzy na cztery osoby poszukujące pracy i pracownicy (76%) twierdzą, że zróżnicowana kadra ma kluczowe znaczenie przy ocenie potencjalnych pracodawców.

Ponad 3 na 4 osoby poszukujące pracy i pracownicy (76%) twierdzą, że zróżnicowana kadra ma zasadnicze znaczenie przy ocenie potencjalnych pracodawców.

Zróżnicowany zespół oferuje niezliczone korzyści. Osoby o różnym pochodzeniu mają odmienne poglądy i pomysły, co pomaga rozwijać kulturę kreatywności i innowacyjności firmy lub instytucji. Zróżnicowane środowisko sprzyja rozwojowi świadomości kulturowej, co pomaga firmom lepiej zrozumieć potrzeby ich różnorodnych konsumentów. Istnieją dowody na to, że różnorodność w firmie prowadzi do większych zysków. Według analiz przeprowadzonych przez McKinsey & Company, "(...) firmy znajdujące się w górnym kwartylu pod względem różnorodności płci w zespołach zarządzających miały o 25% większe szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnej rentowności".

Firmy znajdujące się w górnym kwartylu pod względem różnorodności płci w zespołach zarządzających miały o 25 procent większe szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnej rentowności.

Zacznij od samoświadomości

Jeśli chcesz, by Twoja firma lub instytucji była prawdziwie inkluzywna, musisz być szczery. Zastanów się obiektywnie nad polityką swojej firmy lub instytucji. Zadaj sobie (i swoim kolegom z zespołu) kilka trudnych pytań lub przeprowadź ankietę w całej firmie. Niektóre z pytań, które warto przeanalizować, to m.in: Jak wygląda proces rekrutacji i zatrudniania w Twojej firmie? Jaki jest skład poszczególnych działów? A co z menedżerami i kierownictwem? Czy Twoja firma inwestuje w programy szkoleniowe DEI?

Po zebraniu tych informacji można przeanalizować kroki, jakie firma może podjąć w celu poprawy sytuacji. Na przykład, dział kadr może rozpocząć rekrutację na uczelniach z większą liczbą studentów zagranicznych lub zaprosić menedżerki do udziału w dyskusjach przy okrągłym stole z kadrą kierowniczą. Zastanawiając się nad nowymi metodami, pamiętaj o konsultacjach z innymi, aby upewnić się, że będą one wartościowe.

Nie widzimy świata takim, jaki jest - widzimy świat takim, jaki my tworzymy.

Świeć przykładem

Liderzy w każdej organizacji muszą podjąć działania, aby stworzyć kulturę bardziej sprzyjającą włączeniu społecznemu dla wszystkich pracowników. Czasami może to być trudniejsze, niż nam się wydaje. Jak mówi Howard Ross w ekskluzywnym nagraniu wideo Accel5, "nie widzimy świata takim, jaki jest - widzimy świat takim, jaki my tworzymy".

We wszystkich działach menedżerowie powinni nauczyć się rozpoznawać wszelkie nieświadome uprzedzenia. Te uprzedzenia mogą się ujawniać w każdym aspekcie przywództwa - od zatrudniania po awansowanie i wszelkie decyzje biznesowe pomiędzy nimi. Warto podzielić się z menedżerami wszelkimi informacjami zebranymi podczas autorefleksji w firmie, aby zrozumieć, jak inni postrzegają naszą organizację.

Kiedy menedżerowie rozpoznają już wszelkie uprzedzenia w sobie lub w firmie, powinni wspólnie wypracować jasne wytyczne dotyczące podejścia do różnorodności w zespołach. Menedżerowie powinni być zobowiązani do realizacji pisemnych celów dotyczących różnorodności, sprawiedliwości i inkluzji, takich jak udział w dodatkowych szkoleniach. Upewnij się, że menedżerowie są odpowiedzialni, spotykając się regularnie w celu omówienia ich celów i ścieżki rozwoju firmy

Zmieniaj kulturę organizacyjną instytucji lub firmy

Istotnym elementem tworzenia środowiska pracy sprzyjającego integracji jest zapewnienie zaangażowania wszystkich pracowników. Możesz zacząć od zorganizowania w całej firmie lub instytucji warsztatów szkoleniowych na temat różnorodności, które pomogą pracownikom zrozumieć zasady obowiązujące w firmie i dlaczego są one kluczowe. Dobrym pomysłem jest również umożliwienie pracownikom samodzielnego zgłębiania tych tematów. Narzędzie do mikroedukacji, takie jak Accel5, oferuje zwięzłe i praktyczne lekcje w formie filmów wideo, streszczeń książek i artykułów. Zapewniając narzędzia do nauki, pracownicy mają swobodę w zgłębianiu tematów związanych z DEI.

Oczywiście rozwijanie kultury organizacyjnej firmy powinno wykraczać poza warsztaty i lekcje. Zachęcaj swoich pracowników do nawiązywania kontaktów poprzez organizowanie lunchów networkingowych, tworzenie grup DEI lub udział w zajęciach po pracy. Twoja firma powinna także rozważyć uznanie świąt wszystkich religii i kultur. W zależności od zasad obowiązujących w firmie, można to zrobić poprzez obchody w miejscu pracy, płatny czas wolny lub zwykłe ogłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, intranetu lub znaków fizycznych, życzące tym, którzy je obchodzą, wesołych świąt.

Zadania dla Ciebie:

  • Zacznij od siebie: Zadaj sobie (i swoim kolegom z zespołu) kilka trudnych pytań lub przeprowadź ankietę w całej firmie. Wykorzystaj jej wyniki do stworzenia planu działania.
  • Dawaj dobry przykład: Rozpoznaj nieuświadomione uprzedzenia i wykorzystaj autorefleksję, aby lepiej zrozumieć, jak inni postrzegają organizację. Wykorzystaj tę refleksję do wyznaczenia celów w zakresie dywersyfikacji bazy pracowniczej.
  • Zaangażuj pracowników. Pomóż w tworzeniu grup DEI i celebruj ich kulturę.

Tworzenie instytucji lub firmy, która ceni sobie różnorodność kulturową powinno być jednym z priorytetów organizacji. Stworzenie środowiska pracy sprzyjającego integracji nie musi być trudne, kosztowne ani czasochłonne, jeśli ma się odpowiednie nastawienie i narzędzia. Dzięki Accel5 pracownicy mogą zapoznać się z setkami streszczeń książek, filmów i artykułów na temat różnorodności, a także wielu innych istotnych tematów biznesowych.

Aby dowiedz się jak utrzymać zaangażowanie pracowników w modelu DEI, zarejestruj się do bezpłatnej wersji próbnej Accel5.

Dowiedz się więcej

Poznaj możliwości Accel5