EBSCO Information Services bada możliwości generatywnej sztucznej inteligencji (AI)

~ EBSCO rozpoczyna projekt mający na celu określenie, w jaki sposób sztuczna inteligencja może usprawnić wyszukiwanie i tworzenie treści ~

Warszawa - 21 września 2023 r. - EBSCO Information Services (EBSCO), wiodący dostawca treści badawczych online i technologii wyszukiwania, wykorzystuje moc sztucznej inteligencji generatywnej (AI). Dostrzegając transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji generatywnej w dziedzinie badań akademickich i bibliotek, EBSCO podejmuje proaktywne kroki w celu włączenia sztucznej inteligencji do produktów firmy, podejmując projekty pilotażowe AI w określonych środowiskach w celu zwiększenia skuteczności badań. To posunięcie łączy wyjątkową siłę EBSCO - zapewnienie dostępu do wysokiej jakości, istotnych treści - z niezwykłymi możliwościami sztucznej inteligencji, mając na celu ustanowienie nowego standardu w zakresie wyszukiwania i rozumienia informacji dla studentów, wykładowców i naukowców.

EBSCO inwestuje w nowoczesny interfejs użytkownika (UI) dla platform badawczych firmy, w tym EBSCO Discovery Service (EDS) i EBSCOhost® a pilotażowe projekty AI firmy zostaną zintegrowane z nowoczesnym interfejsem użytkownika i obejmą wyszukiwanie w języku naturalnym, ulepszoną ocenę wyników wyszukiwania poprzez podsumowania i kluczowe spostrzeżenia, interaktywność konwersacyjną z dokumentami źródłowymi - w tym wielojęzycznymi - a także alerty wyszukiwania i rekomendacje treści. Te spostrzeżenia będą wyraźnie oznaczone jako wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a w razie potrzeby administrator biblioteki może usunąć tę funkcję z profilu biblioteki.

Wykorzystując sztuczną inteligencję operacyjnie od wielu lat, EBSCO rozszerza jej zastosowanie w celu ulepszania metadanych, kategoryzowania treści i budowania powiązanych relacji danych. Dzięki powiązanym danym modele generatywnej sztucznej inteligencji mogą uzyskać dostęp do rozległej sieci wzajemnie powiązanych informacji, w tym słowników i grafów wiedzy. Takie podejście pomoże obniżyć ogólne koszty obliczeniowe, a także wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na środowisko, zapewniając jednocześnie, że ogólne przyjęcie nie będzie wymagało dużych zasobów dla bibliotek.   

Chociaż generatywna sztuczna inteligencja jest niezwykle obiecująca, należy zwrócić uwagę na jej podatność na potencjalne dezinformacje i nieścisłości. Mając na uwadze misję EBSCO polegającą na dostarczaniu naukowcom rzetelnych, wiarygodnych informacji, przyjmujemy skrupulatne podejście skoncentrowane na jakości. Dążymy do osadzenia naszych rozwiązań AI w ramach naszych rygorystycznie wyselekcjonowanych treści. Pomaga to nie tylko zapobiegać rozpowszechnianiu dezinformacji, ale także zapewnia, że nasza technologia AI dostarczy naszym użytkownikom bardzo trafne i dokładne zasoby naukowe, zwiększając wiarygodność i precyzję badań w całym środowisku akademickim. Projekty pilotażowe skupią się na znalezieniu najbardziej przystępnych cenowo i skutecznych opcji dla bibliotek.

Starszy wiceprezes EBSCO ds. wyszukiwania, doświadczeń użytkownika i usług platformowych, Tim Lull, mówi, że chociaż możliwości sztucznej inteligencji w środowisku badawczym online są liczne, firma rozumie znaczenie ochrony praw twórców treści i wydawców, jednocześnie polegając na licencjonowanych i zastrzeżonych metadanych wysokiej jakości (i publikacjach pełnotekstowych), doskonałym rankingu trafności i mapowaniu tezaurusów. "EBSCO dostrzega i stara się rozwiązać uzasadnione obawy i potencjalne problemy związane z generatywną sztuczną inteligencją, w tym jej wykorzystaniem przez studentów do wykonywania ich pracy. Do integracji sztucznej inteligencji z naszymi produktami podchodzimy w sposób przemyślany, mając na uwadze wpływ na środowisko i wysokie koszty inwestycji, które towarzyszą modelom AI. Nasze wysiłki koncentrują się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, które wykorzystują sztuczną inteligencję w celu poprawy doświadczeń klientów i użytkowników, przy jednoczesnym proaktywnym ograniczaniu niepożądanych zachowań związanych ze sztuczną inteligencją, ograniczaniu halucynacji (nieścisłości i dezinformacji generowanych przez sztuczną inteligencję) i utrzymywaniu integralności badań ".

 

O EBSCO Information Services
EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą treści badawczych online i technologii wyszukiwania dla bibliotek akademickich, szkolnych i publicznych, instytucji opieki zdrowotnej i medycznej, korporacji i agencji rządowych na całym świecie. EBSCO zapewnia instytucjom dostęp do treści i zasobów spełniających potrzeby użytkowników i organizacji w zakresie informacji i organizacji pracy, począwszy od badań, zarządzania zakupami, usług subskrypcyjnych i wyszukiwania, po wspomaganie decyzji klinicznych i opiekę nad pacjentami, naukę oraz badania i rozwój. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EBSCO pod adresem: www.ebsco.com.

 

###

Więcej informacji:
polska@ebsco.com

Share this: