EBSCO Information Services ogłasza zwycięzców grantu EBSCO Solar 2023

Trzem bibliotekom przyznano granty o łącznej wartości 300,000$

IPSWICH, Mass. – 23 czerwca 2023EBSCO Information Services (EBSCO) nagrodzi grantami o łącznej wartości 300,000$ trzy biblioteki dążące do realizacji swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Grant EBSCO Solar na montaż paneli słonecznych otrzymają: Russel County Public Library (RCPL) z Kentucky, Purdue University Fort Wayne Helmke Library z Indiany oraz Maplewood Memorial Library Foundation z New Jersey. Grant pokryje koszty instalacji paneli słonecznych i pozwoli bibliotekom zredukować ich wydatki na energię elektryczną.

RCPL za pomocą paneli słonecznych planuje zrekompensować zapotrzebowanie energii elektrycznej biblioteki o minimum 40%, jednocześnie wspierając rozwój zielonej energii. Jak mówi dyrektor Russel County Public Library, Lindsey Westerfield, „RCPL angażuje się we wspieranie zrównoważonego rozwoju w ramach lokalnej społeczności. Dzięki grantowi EBSCO Solar będziemy pierwszą instytucją w hrabstwie Russel, która wdroży system energii słonecznej, tworząc punkt edukacyjny dla studentów, pracowników administracji publicznej, liderów biznesu i innych członków społeczności.”

Purdue University Fort Wayne, który zgłosił się do „Helmke Solar ‘Sustainable Future’ Project”, w ostatnim czasie wdrożył wiele projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju, jak stworzenie ogrodu z miejscowymi roślinami, stacje ładowania energią słoneczną czy pilotażowy projekt słoneczny. Zastępca Kanclerza ds. Technologii i CIO w Purdue University Fort Wayne, Mitch Davidson podkreśla, że “Obecnie jedynie 16% energii elektrycznej w Indianie jest wytwarzane przez wiatr i słońce. Indiana jest drugim co do wielkości konsumentem węgla w Stanach Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę, że spalanie węgla znacznie przyczynia się do zmian klimatycznych, chcielibyśmy podkreślić znaczenie migracji do alternatywnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna. Dzięki grantowi możemy wykazać wpływ energii słonecznej na stan Indiana i edukować naszych studentów i społeczność o znaczeniu takiego postępowania. Ten projekt zmniejszy emisję CO2 o około 25 ton rocznie, co jest bardzo pozytywnym krokiem naprzód, a także zrekompensuje całą technologię i oświetlenie w Helmke Library, a także część energii elektrycznej zużywanej przez inne usługi świadczone w budynku.”

Maplewood Memorial Library Foundation z New Jersey zbiera fundusze, aby pomóc w budowie nowej biblioteki w mieście, która będzie wdrażać zrównoważone praktyki budowlane w celu odpowiedzi na potrzeby i prośby społeczności. „Grant EBSCO Solar pomoże zrekompensować koszty energii tego, co nazywamy <<Biblioteką przyszłości>>. Biblioteka Maplewood jest sercem społeczności od ponad 100 lat, a dzięki tej dotacji chcemy sprawić, by nasza przestrzeń była zrównoważona, inspirująca i dostępna dla wszystkich”.

Aby dowiedzieć się więcej o EBSCO Solar, odwiedź stronę www.ebsco.com/solar.

O EBSCO Information Services

EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą treści naukowych online i technologii wyszukiwawczych dla bibliotek akademickich, szkolnych i publicznych, instytucji medycznych, korporacji i agencji rządowych na całym świecie. Od badań naukowych, zarządzania zakupami, usług subskrypcyjnych i wyszukiwania informacji, poprzez wspomaganie decyzji klinicznych, opiekę nad pacjentem, naukę, po badania i rozwój, EBSCO zapewnia instytucjom dostęp do treści i zasobów zaspokajających potrzeby użytkowników i organizacji w zakresie informacji i przepływu pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy EBSCO pod adresem: www.ebsco.pl

Share this: