GOBI® współpracuje z Knowledge Unlatched w celu wspierania otwartego dostępu w bibliotekach

~ GOBI® oferuje teraz platformę Open Research Library E-Book Platform od Knowledge Unlatched ~

IPSWICH, Mass. - 25 kwietnia 2022 r. - GOBI® Library Solutions firmy EBSCO (GOBI Library Solutions) obsługuje teraz model finansowania e-książek Knowledge Unlatched (KU) Open Access (OA), dając bibliotekom akademickim możliwość wspierania inicjatyw finansowania OA w ramach przepływu pracy GOBI. Dodanie platformy Knowledge Unlatched Open Research Library E-Book sprawi, że kompletna kolekcja produktów crowdfundingowych Knowledge Unlatched OA będzie dostępna dla klientów GOBI na całym świecie. 

Knowledge Unlatched jest światowym dostawcą usług, który ceni rozwój i widoczność e-booków Open Access oraz zapewnia bibliotekom wygodne miejsce do wspierania kolekcji i modeli OA. Knowledge Unlatched udostępnia treści naukowe bez ograniczeń, wspierając rozwój infrastruktury OA i udostępniając treści naukowe społecznościom, które w przeciwnym razie nie miałyby dostępu do takich materiałów. 

Począwszy od maja 2022 r., klienci GOBI będą mogli składać zobowiązania na rzecz ponad 20 e-kolekcji OA na platformie Otwartej Biblioteki Naukowej KU. Po osiągnięciu przez daną e-kolekcję progu zobowiązania określonego przez Knowledge Unlatched, stanie się ona dostępna dla wszystkich czytelników na całym świecie od stycznia 2023 roku. Uczestnicząc w tym modelu, biblioteki mogą wesprzeć inwestycje w treści OA i przepływy pracy, przyczyniając się do tego, że wysokiej jakości e-książki OA staną się łatwo dostępne dla bibliotek na całym świecie. Biblioteki, które uczestniczą w tym modelu, będą czerpać korzyści z eliminacji duplikacji, widoczności książek elektronicznych OA w GOBI oraz pojedynczego punktu fakturowania i obsługi klienta.   

Sven Fund, starszy menedżer Knowledge Unlatched, mówi, że jednym z głównych celów firmy jest ułatwienie bibliotekom otwartego dostępu. "Nasze partnerstwo z GOBI Library Solutions wspiera usprawnianie procesów w bibliotekach i instytucjach. Oczywiste korzyści płynące z tej współpracy obejmują bezproblemową integrację treści Open Access z krajobrazem akwizycji dla bibliotekarzy oraz unikanie niezamierzonego duplikowania tytułów." 

Jon Elwell, dyrektor ds. strategii treści w EBSCO Information Services, twierdzi, że to partnerstwo wzmocni i rozwinie wieloletnie zaangażowanie GOBI w zapewnianie bibliotekom możliwości wyboru, podkreślając znaczenie otwartej społeczności, która docenia i wspiera potrzeby bibliotek. "Partnerstwo z Knowledge Unlatched nie tylko usprawnia proces akwizycji dla klientów GOBI, ale także wspiera otwartą społeczność i pomaga dostarczyć zasoby do społeczności, które w przeciwnym razie mogłyby nie mieć do nich dostępu. 

 

O Knowledge Unlatched  

Knowledge Unlatched, marka Wiley, oferuje bezpłatny dostęp do treści naukowych dla czytelników i naukowców na całym świecie. Jej modele i inicjatywy crowdfundingowe Open Access zapewniają bibliotekom na całym świecie centralne miejsce do wspierania publikacji treści Open Access od wiodących wydawców w szerokim zakresie dyscyplin humanistyczno-społecznych i nauk ścisłych. 

 

O GOBI® Library Solutions

GOBI® Library Solutions firmy EBSCO, dawniej YBP Library Services, oferuje ponad 17 milionów książek drukowanych i elektronicznych bibliotekom akademickim, badawczym i specjalnym na całym świecie. Od usprawnienia obiegu dokumentów po współpracę z pracownikami bibliotek, GOBI Library Solutions jest zaangażowane w dostarczanie najlepszych rozwiązań dla bibliotek w zakresie pozyskiwania, opracowywania zbiorów i obsługi technicznej. Od ponad 40 lat misja firmy pozostaje niezmienna - partnerstwo z bibliotekami w zapewnianiu dostępu do najszerszej dostępnej oferty treści naukowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej GOBI Library Solutions: gobi.ebsco.com.

 

O EBSCO Information Services

EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą treści naukowych i technologii wyszukiwawczych online dla bibliotek akademickich, szkolnych i publicznych, placówek służby zdrowia i medycznych, korporacji oraz agencji rządowych na całym świecie. Od badań naukowych, zarządzania zakupami, usług subskrypcyjnych i wyszukiwania informacji, poprzez wspomaganie decyzji klinicznych, opiekę nad pacjentem, naukę, po badania i rozwój, EBSCO zapewnia instytucjom dostęp do treści i zasobów, które zaspokajają potrzeby użytkowników i organizacji w zakresie informacji i organizacji pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy EBSCO pod adresem: www.ebsco.pl

 

 ###

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

EBSCO Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 17
00-359 Warszawa
tel.: (+48) 22 745 11 05
kontakt@ebsco.com

Share this: