Integracja GOBI® Library Solutions i Talis Aspire

~ Integracja ma na celu zwiększenie widoczności ofert e-booków dla bibliotek korzystających z systemu Talis Aspire ~

Ipswich, Massachusetts, 27 lipca 2022 – Oferty e-booków dostępne w GOBI® Library Solutions od EBSCO są już widoczne w systemie Talis Aspire dla wszystkich dostawców, z którymi klienci mają aktywne transakcje w GOBI. Oferty GOBI prezentowane w Talis zawierają modele dostępu, informacje o DRM, indywidualnie przygotowaną dla klienta cenę netto oraz poprzednie transakcje dokonane za pośrednictwem GOBI.

Integracja zapewnia bibliotekarzom dostęp do ofert e-booków widocznych w GOBI podczas ich pracy w systemie Talis Aspire i umożliwia im łatwe oraz efektywne podejmowanie decyzji zakupowych w oparciu o model dostępu i cenę.

Użytkownicy Talis Aspire korzystający z GOBI do nabywania e-booków zostaną automatycznie zsynchronizowani po zalogowaniu. Kiedy dokonają wyboru tytułów w Talis, zostaną przeniesieni do listy rekordów GOBI, zawierającej oferty e-booków. Bibliotekarze mogą także zobaczyć, czy wersja drukowana tytułu jest połączona z e-ISBN dzięki powiadomieniu informującemu także o innych formatach dostępnych w GOBI.

Caroline Zappasodi, dyrektor zarządzania produktem w EBSCO Information Services wyjaśnia, dlaczego globalne partnerstwa są tak ważne dla użytkowników GOBI. „Poprawa jakości pracy bibliotekarzy oraz wspieranie wyboru treści i dostawców e-booków to misja GOBI. Nasze partnerstwo z Talis dostarczy bibliotekarzom z całego świata informacje, których potrzebują, w miejscu, w którym są one potrzebne, aby pomóc im podejmować decyzje.”

Daniel Horvath, dyrektor produktu ds. technologii SAGE (Talis & Lean Library) tak komentuje integrację narzędzi: „Partnerstwo Talis i GOBI sprawi, że biblioteki będą jeszcze bardziej otwarte i interoperacyjne, a także będą miały większe pole wyboru swoich zasobów. Naszym celem było stworzenie szybkiego, skutecznego narzędzia dostępnego z poziomu Talis Aspire do podejmowania decyzji o zakupie poprzez dostarczenie jak największej ilości informacji niezbędnych bibliotekarzom. Integracja z GOBI oznacza, że użytkownicy już nie muszą przeszukiwać wielu różnych źródeł, by znaleźć informacje konieczne do podjęcia decyzji o zakupie.”

O Talis

Talis jest częścią Technology from SAGE. To narzędzie dostarcza rozwiązania zaprojektowane w celu poprawy wyników nauczania i uczenia się. Talis Aspire to system zarządzania listą zasobów online (RLMS – Resource List Management System), który łatwo integruje się z dowolnym systemem zarządzania nauczaniem (LMS – Learning Management System) i platformami usług bibliotecznych (LSP – Library Services Platform). Z kolei Talis Elevate wspiera uczniów poprzez adnotacje społecznościowe i narzędzia do wspólnej nauki we wszystkich formatach. Aby dowiedzieć się więcej od Talis, odwiedź stronę: https://talis.com/

O Gobi Library Solutions od EBSCO

GOBI® Library Solutions firmy EBSCO, dawniej YBP Library Services, oferuje ponad 17 milionów książek drukowanych i elektronicznych bibliotekom akademickim, badawczym i specjalnym na całym świecie. Od usprawnienia obiegu dokumentów po współpracę z pracownikami bibliotek, GOBI Library Solutions jest zaangażowane w dostarczanie najlepszych rozwiązań dla bibliotek w zakresie pozyskiwania, opracowywania zbiorów i obsługi technicznej. Od ponad 40 lat misja firmy pozostaje niezmienna - partnerstwo z bibliotekami w zapewnianiu dostępu do najszerszej dostępnej oferty treści naukowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej GOBI Library Solutions: gobi.ebsco.com.

O EBSCO Information Services

EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą treści naukowych online i technologii wyszukiwawczych dla bibliotek akademickich, szkolnych i publicznych, instytucji medycznych, korporacji i agencji rządowych na całym świecie. Od badań naukowych, zarządzania zakupami, usług subskrypcyjnych i wyszukiwania informacji, poprzez wspomaganie decyzji klinicznych, opiekę nad pacjentem, naukę, po badania i rozwój, EBSCO zapewnia instytucjom dostęp do treści i zasobów zaspokajających potrzeby użytkowników i organizacji w zakresie informacji i przepływu pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy EBSCO pod adresem: www.ebsco.pl

 

###

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

EBSCO Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 17
00-359 Warszawa
tel.: (+48) 22 745 11 05
kontakt@ebsco.com

Share this: