Uniwersytet Massey Te Kunenga ki Pūrehuroa wdraża FOLIO z hostingiem od EBSCO Information Services

~ Uniwersytet z Nowej Zelandii staje się pierwszym w Oceanii, który przechodzi na platformę FOLIO ~

IPSWICH, Mass. - 31 sierpnia 2021 r. - Uniwersytet Massey Te Kunenga ki Pūrehuroa (Massey) w Nowej Zelandii wprowadza Platformę Usług Bibliotecznych FOLIO (Library Services Platform - LSP) z hostingiem i wsparciem serwisowym ze strony EBSCO Information Services (EBSCO) poprzez EBSCO FOLIO.

Wybierając FOLIO, pracownicy uniwersytetu podkreślili czynniki, które wpłynęły na decyzję o przejściu na FOLIO.

  • FOLIO jest pierwszą nowo zbudowaną platformą usług bibliotecznych od prawie 10 lat, wykorzystuje więc najnowsze technologie aplikacyjne.
  • Trwają zakrojone na szeroką skalę zmiany w metadanych zbiorów bibliotecznych. FOLIO jest budowany od podstaw tak, aby był niezależny od formatu danych i wykorzystywał otwarte dane połączone, co według pracowników biblioteki ma dać jej przewagę w przyszłości, gdy profesja bibliotekarska wyjdzie poza MARC.
  • Wybór FOLIO hostowanego i wspieranego przez EBSCO pozwala bibliotekom na łatwe wprowadzenie do open source, zapewniając wiele korzyści z niego płynących (przejrzystość, rozwój napędzany przez społeczność, możliwość budowania specyficznych dla biblioteki funkcjonalności systemu) przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i pewności hostingu i wsparcia ze strony zaufanego dostawcy.
  • Przejście na FOLIO pozwala bibliotece korzystać ze ścisłej integracji pomiędzy platformą usług bibliotecznych a istniejącymi zasobami bibliotecznymi.

Profesor Giselle Byrnes, prorektor Uniwersytetu Massey, mówi, że uniwersytet ma długą historię w przyjmowaniu najnowszych technologii. "Massey była pierwszą biblioteką uniwersytecką w Nowej Zelandii, która zdecydowała się na automatyzację, wprowadzając system VTLS w 1984 roku, a także pierwszą w Nowej Zelandii, która wybrała system Innopac w 1994 roku. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować tę tradycję, będąc pierwszą biblioteką w Nowej Zelandii, która wybrała nową platformę usług bibliotecznych FOLIO o otwartym kodzie źródłowym, obsługiwaną i wspieraną przez EBSCO." Profesor Byrnes mówi, że decyzja będzie miała natychmiastowe i długoterminowe korzyści. "FOLIO oferuje natychmiastową poprawę funkcjonalności, która przyniesie korzyści naszym użytkownikom, a oczekujemy, że przyszły rozwój FOLIO przyniesie dalsze korzyści".

Bibliotekarz uniwersytecki, Linda Palmer spodziewa się, że przyjęcie FOLIO przyniesie korzyści zarówno pracownikom biblioteki, jak i jej użytkownikom. "Wierzymy, że FOLIO zapewni pracownikom i studentom Massey szerszą, bardziej efektywną i intuicyjną obsługę w zakresie odkrywania i dostępu do szerokiego zakresu zasobów naukowych.

EBSCO jest w stanie wykorzystać swoje doświadczenie w rozwijaniu platformy FOLIO, swoją wiedzę w zakresie hostingu i wspierania wdrożeń oraz wbudowaną interoperacyjność FOLIO, aby zapewnić bibliotekom odpowiednie usługi. Klienci zyskują dzięki temu, że mają większy wybór i mogą podejmować najlepsze decyzje dla swoich instytucji.

Tim Darlington, zastępca bibliotekarza uniwersyteckiego ds. zasobów i technologii, twierdzi, że przyjęcie FOLIO pozwala bibliotece wykorzystać istniejące usługi. "Ponieważ Massey korzysta już z usług EBSCO Discovery Service™ oraz EBSCO Holdings and Link Management, czytelnicy zachowają poczucie ciągłości dzięki usprawnieniom, jakie przyniesie nowa platforma". Massey, jako biblioteka preferująca e-zasoby, która stosuje zakup oparty na dowodach, jest biblioteką korzystającą z platformy GOBI®, co umożliwia solidną integrację pomiędzy FOLIO LSP a systemem zamawiania książek w bibliotece.

Klienci EBSCO FOLIO mają możliwość usprawnienia przepływu pracy dzięki płynnej integracji z usługami EBSCO. Biblioteki korzystające z EBSCO Discovery Service™ mogą korzystać z automatycznej synchronizacji pomiędzy warstwą Discovery a ILS oraz z intuicyjnej platformy wyszukiwania, którą użytkownicy znają i której ufają.  Klienci GOBI korzystający z FOLIO odniosą korzyści z usprawnionego procesu wyboru i zakupu książek. Kiedy zamówienie jest składane w GOBI, jest ono płynnie odzwierciedlane w FOLIO wraz z numerem zakupu, rekordem bibliograficznym i wszystkimi powiązanymi szczegółami zamówienia i może być przetwarzane za pomocą elektronicznej faktury.

Massey włączy analitykę do wdrożenia FOLIO, wykorzystując nową platformę analityczną EBSCO Panorama™, która może być użyta do raportowania logów FOLIO dla podstawowych funkcji, takich jak nabywanie, obieg i inwentaryzacja - zapewniając tradycyjne obszary raportowania ILS, jak również raportowanie wykorzystania COUNTER. Integracja z EBSCO FOLIO w zakresie zarządzania zasobami elektronicznymi obejmuje również EBSCONET®, który umożliwia zarządzanie obiegiem prenumeraty, w tym umowami, licencjami, zarządzaniem zbiorami, zamówieniami i odnawianiem, z wykorzystaniem bazy wiedzy EBSCO. EBSCO FOLIO integruje się również z preferowaną przez bibliotekę metodą uwierzytelniania, w tym z systemem OpenAthens umożliwiającym jednokrotne logowanie.

Platforma FOLIO jest efektem współpracy bibliotek, dostawców i programistów, którzy połączyli siły w celu stworzenia platformy usług bibliotecznych typu open-source. W przeciwieństwie do tradycyjnego zintegrowanego systemu bibliotecznego (ILS), FOLIO pozwala każdemu budować na jego podstawowej funkcjonalności lub rozszerzać platformę poprzez tworzenie aplikacji dostarczających nowe usługi. FOLIO wspiera podstawowe funkcje zarządzania biblioteką w różnych dziedzinach, takich jak: obieg, katalogowanie, nabywanie i zarządzanie zasobami elektronicznymi.

 

O EBSCO Information Services

EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą treści naukowych online i technologii wyszukiwawczych dla bibliotek akademickich, szkolnych i publicznych, instytucji medycznych, korporacji i agencji rządowych na całym świecie. Od badań naukowych, zarządzania zakupami, usług subskrypcyjnych i wyszukiwania informacji, poprzez wspomaganie decyzji klinicznych, opiekę nad pacjentem, naukę, aż po badania i rozwój, EBSCO zapewnia instytucjom dostęp do treści i zasobów zaspokajających potrzeby użytkowników i organizacji w zakresie informacji i przepływu pracy. EBSCO Information Services jest oddziałem firmy EBSCO Industries, Inc, która od 1944 r. jest firmą rodzinną. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej EBSCO pod adresem: www.ebsco.com.

 

###

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
 

EBSCO Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 17
00-359 Warszawa
tel.: (+48) 22 745 11 05
kontakt@ebsco.com

Share this: