Badanie historii i kultury żydowskiej

Moment Magazine Archive jest cenne dla badaczy historii społeczności żydowskiej, studiów etnicznych, kwestii religijnych i społecznych, sztuki i kultury i nie tylko. Cechy:

  • Modele "od okładki do okładki" przedstawia każdy numer w całości, w formie, w jakiej został pierwotnie opublikowany
  • Artykuły i strony tytułowe są w pełni zindeksowane
  • Reklamy są w pełni przeszukiwalne

Zakres tematyczny:

  • Sztuka i kultura
  • Izrael
  • Historia Żydów
  • Kultura żydowska
  • Wiadomości ze świata
Quote

Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu we wspieraniu bibliotek na całym świecie, EBSCO jest niezawodnym partnerem, który pomoże nam zwiększyć ekspozycję i poszerzyć grono odbiorców Moment. Jako część kolekcji EBSCO Magazine Archives, Moment będzie przeszukiwany wraz z innymi zasobami EBSCO, do których dostęp mają naukowcy i badacze zajmujący się historią Żydów, kulturoznawstwem i pokrewnymi dziedzinami.

Nadine Epstein, Editor-in-Chief and CEO of Moment Magazine