Výzkum židovské historie a kultury

Archiv časopisu Moment je cenný pro badatele v oblasti židovské historie, etnických studií, náboženských a sociálních otázek, umění a kultury a dalších oborů. Obsahuje:

  • Zpracování cover-to-cover: každé vydání je prezentováno v původním znění
  • Kompletní indexace článků a titulních stran
  • Plně prohledávatelné reklamy

Předmětové pokrytí:

  • Umění a kultura
  • Izrael
  • Židovské dějiny
  • Otázky židovské kultury
  • Zprávy ze světa
Quote

Díky více než 70 letům spolupráce s knihovnami po celém světě je EBSCO tou nejspolehlivější volbou pro partnerství, které nám pomůže zviditelnit se a rozšířit okruh čtenářů časopisu Moment. Jako součást kolekce EBSCO Magazine Archives bude časopis Moment dostupný spolu s dalšími zdroji EBSCO, ke kterým mají přístup vědci a badatelé v oblasti židovské historie, kulturních studií a příbuzných oborů.

Nadine Epstein, Editor-in-Chief and CEO of Moment Magazine