U.S. News & World Report Magazine Archive jest cenne dla badaczy XX-wiecznych bieżących wydarzeń, polityki i biznesu, a także osób zainteresowanych historią dziennikarstwa, reklamy i kultury popularnej.

Cechy:

 • Modele "od okładki do okładki" przedstawia każdy numer w całości, w formie, w jakiej został pierwotnie opublikowany
 • Artykuły i strony tytułowe są w pełni zindeksowane
 • Reklamy są w pełni przeszukiwalne

Historyczne tytuły magazynu:

 • United States Daily, 1926-1933, "Przedstawiający jedyny codzienny zapis oficjalnych aktów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki"
 • United States News, 1933-1948. "Narodowy amerykański tygodnik informacyjny"
 • World Report, 1946-1948 "Cotygodniowy magazyn informacyjny o sprawach światowych"
 • U.S. News & World Report, 1948-1984

Obszary badawcze:

 • historia XX wieku
 • Biznes/ekonomia
 • Kulturoznawstwo
 • Edukacja
 • Marketing/reklama
 • Nauki polityczne
 • Nauka/Technologia
 • Socjologia