Największa kolekcja online czasopism z dziedziny religii i teologii

Atlas PLUS oferuje użytkownikom dostęp do rosnącej listy czasopism pełnotekstowych, w tym wszystkich tytułów pełnotekstowych w AtlaSerials®(Atlas®), w wielu różnych dziedzinach religii i teologii, z pełnotekstową zawartością w 31 językach z 48 różnych krajów.

Po uaktualnieniu do Atlas PLUS z Atlas, witryny uzyskają dostęp do ponad 270 dodatkowych pełnotekstowych tytułów.

Baza danych Atla Religion Database z AtlaSerials PLUS zapewnia dostęp do źródeł zXIX wieku, przy czym najwcześniejsza data pokrycia to 1881.Ponad 3,4 mln rekordów indeksowych obejmujących literaturę badawczą z zakresu religii obejmuje

  • Ponad 1,1 mln rekordów recenzji
  • Ponad 294 000 rekordów esejów
  • Ponad 491 000 rekordów książkowych

Dostępne samouczki

Atla - Trzy metody wyszukiwania biblijnych cytatów z Pisma Świętego - Ten film omawia trzy różne sposoby wyszukiwania cytatów z Biblii za pomocą funkcji Scripture Search od Atla, indeksu cytatów biblijnych oraz pola wyszukiwania cytatów z Pisma Świętego.