Největší online kolekce hlavních náboženských a teologických časopisů od Atla

Atlas PLUS nabízí uživatelům přístup k rostoucímu seznamu plnotextových časopisů, včetně všech plnotextových titulů v AtlaSerials®(Atlas®), v mnoha různých oblastech náboženství a teologie, s plnými texty v 31 jazycích ze 48 různých zemí.

Přechodem na Atlas PLUS od Atlasu získají stránky přístup k více než 270 dalším titulům v plném textu.

Databáze Atla Religion s AtlaSerials PLUS poskytuje pokrytí až do 19. století, přičemž nejstarší datum titulu je rok 1881. Více než 3,4 milionu rejstříkových záznamů zahrnujících vědeckou literaturu o náboženství zahrnuje:

  • Více než 1,1 milionu recenzovaných záznamů
  • Více než 294 000 záznamů esejí
  • Více než 491 000 záznamů knih

Výukové materiály

Atla - Three Methods To Search For Biblical Scripture Citations — toto video popisuje tři různé způsoby vyhledávání citátů v Bibli pomocí funkce Atla Scripture Search, Bible Citation Index a vyhledávacího pole Scripture Citation.