Doskonałe pokrycie treści z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych

Health Source: Nursing/Academic Edition zapewnia naukowcom, pracownikom służby zdrowia, pielęgniarkom i edukatorom medycznym dostęp do pełnotekstowych czasopism naukowych skupiających się na wielu dyscyplinach medycznych.

Zapewnia indeksowanie, abstrakty i pełny tekst dla setek czasopism z dziedziny pielęgniarstwa i zdrowia, z których wiele jest recenzowanych