Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
CINAHL Ultimate: $438,155.39
CINAHL Complete: $251,863.46
CINAHL Plus with Full Text: $185,901.55
CINAHL with Full Text: $155,402.82

Powyższe sumy nie obejmują jeszcze wartości detalicznej żadnego z przewidywanych czasopism.

Największa kolekcja wiodącej literatury z dziedziny pielęgniarstwa i nauk pokrewnych

CINAHL Ultimate to nowa, kompleksowa baza danych dla badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa i innych dziedzin zdrowia, zawierająca pełne teksty dla większej liczby najczęściej używanych czasopism z indeksu CINAHL niż jakakolwiek inna baza danych. Obejmuje ponad 50 specjalności pielęgniarskich i zawiera szybkie lekcje, arkusze opieki opartej na dowodach naukowych, moduły CEU oraz instrumenty badawcze.

Porównanie treści międzynarodowych

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Kanada
Europa Środkowa i Wschodnia
Chiny, Hong Kong i Tajwan
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii
Japonia
Korea
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Holandia i Flandria
Kraje nordyckie
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia
Hiszpania
Afryka Subsaharyjska
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii
Stany Zjednoczone
Australia i Nowa Zelandia: 64
Kanada: 69
Europa Środkowa i Wschodnia: 47
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 28
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 16
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 123
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 54
Japonia: 29
Korea: 13
Ameryka Łacińska i Karaiby: 68
Bliski Wschód i Afryka Północna: 120
Holandia i Flandria: 27
Kraje nordyckie: 9
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 129
Hiszpania: 19
Afryka Subsaharyjska: 21
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 325
Stany Zjednoczone: 486
Australia i Nowa Zelandia: 41
Kanada: 33
Europa Środkowa i Wschodnia: 12
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 4
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 4
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 68
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 4
Japonia: 4
Korea: 13
Ameryka Łacińska i Karaiby: 27
Bliski Wschód i Afryka Północna: 39
Holandia i Flandria: 6
Kraje nordyckie: 6
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 15
Hiszpania: 12
Afryka Subsaharyjska: 7
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 178
Stany Zjednoczone: 296
Australia i Nowa Zelandia: 28
Kanada: 21
Europa Środkowa i Wschodnia: 2
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 1
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 3
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 26
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 1
Japonia: 3
Korea: 6
Ameryka Łacińska i Karaiby: 5
Bliski Wschód i Afryka Północna: 3
Holandia i Flandria: 4
Kraje nordyckie: 2
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 5
Hiszpania: 2
Afryka Subsaharyjska: 5
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 133
Stany Zjednoczone: 167
Australia i Nowa Zelandia: 19
Kanada: 18
Europa Środkowa i Wschodnia: 1
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 1
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 3
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 15
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 1
Japonia: 2
Korea: 6
Ameryka Łacińska i Karaiby: 4
Bliski Wschód i Afryka Północna: 2
Holandia i Flandria: 4
Kraje nordyckie: 2
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 4
Hiszpania: 2
Afryka Subsaharyjska: 4
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 113
Stany Zjednoczone: 153

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

CINAHL Ultimate obejmuje rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism z otwartym dostępem (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 1398 aktywnych światowych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy danych EBSCOhost oraz EBSCO Discovery Service generują o wiele więcej skierowań do DOAJ niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

  Hasła przedmiotowe

  Nagłówki tematyczneCINAHL pomagają użytkownikom w efektywnym wyszukiwaniu i pozyskiwaniu informacji i są zgodne ze strukturą Medical Subject Headings (MeSH) używaną przez National Library of Medicine. Hasła przedmiotowe ułatwiają badaczom wyszukiwanie nowych pojęć, takich jak COVID-19, dystans społeczny i vaping, a także terminologii lokalnej.

   Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

   EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

   EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

   Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

   Obszary tematyczne:

   • Pielęgniarstwo opieki ambulatoryjnej
   • Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pielęgniarstwo opieki krytycznej
   • Ratownictwo medyczne
   • Pielęgniarstwo gerontologiczne
   • Technika medycyny nuklearnej
   • Terapia zajęciowa
   • Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Terapia fizyczna
   • Pielęgniarstwo psychiatryczne