Zróżnicowany zestaw cennych źródeł

Women's Studies International zapewnia indeksowanie i abstrakty dla istotnych źródeł, w tym:

  • Czasopisma
  • Biuletyny
  • Informatory
  • Książki
  • Rozdziały książek
  • Raporty
  • Rozprawy naukowe
  • Dysertacje
  • Szara literatura