EBSCO Usage Consolidation

Łatwe gromadzenie i zarządzanie danymi użytkowymi dla wszystkich Twoich subskrypcji, niezależnie od dostawcy. EBSCO Usage Consolidation umożliwia gromadzenie, konsolidację i raportowanie wykorzystania zasobów online biblioteki.

Image
usage consolidation web image

Niech nasz wysoko wykwalifikowany zespół wykona tę pracę.

W przypadku subskrypcji Usage Loading Service wyznaczony przedstawiciel firmy EBSCO zajmie się szeregiem zadań związanych z użytkowaniem, w tym obsługą:

  • Pobierania raportów COUNTER od dostawców treści
  • Ładowania raportów użytkowania do konta Usage Consolidation
  • Analizy raportów
  • Komunikacji z dostawcami treści na temat wszelkich problemów
  • Dobierania tytułów
  • Ustawiania szczegółów dotyczących platformy

Możemy zaczynać?

Porozmawiaj z przedstawicielem firmy EBSCO na temat usług związanych z użytkowaniem biblioteki.

Jesteś już klientem?

Skorzystaj z FAQ, instrukcji obsługi, samouczków i innych informacji.