CINAHL Ultimate

Wideo

CINAHL Ultimate to kompleksowa, pełnotekstowa baza danych do badań z dziedziny pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. Ten film ukazuje wyróżniki zawartości CINAHL Ultimate dla pielęgniarek, studentów pielęgniarstwa i pracowników ochrony zdrowia. Baza danych obejmuje wszystkie dziedziny pielęgniarstwa od opieki ambulatoryjnej i pielęgniarstwa gerontologicznego po fizykoterapię i pielęgniarstwo psychiatryczne.  

Transkrypcja | Pobierz

CINAHL Ultimate

Ref Link: https://www.ebsco.com/pl-pl/resources/cinahl-ultimate

Gdzie pielęgniarki i studenci pielęgniarstwa mogą znaleźć najlepsze badania w celu poprawy wyników pacjentów?

CINAHL Ultimate.  

Największy zbiór wiodącej literatury z zakresu pielęgniarstwa i pokrewnych dziedzin zdrowia.

Więcej pełnych tekstów z najlepszych czasopism pielęgniarskich niż w jakiejkolwiek innej bazie danych CINAHL. 

Tysiące międzynarodowych czasopism daje globalny kontekst, a nagłówki tematów medycznych ułatwiają wyszukiwanie.

Obejmuje wszystkie specjalizacje pielęgniarskie i medyczne i setki innych tematów.

Dodatkowo, CINAHL Ultimate optymalizuje wykorzystanie budżetu instytucji, dostarczając prawie pół miliona dolarów wartości detalicznej czasopism dla aktywnych, pełnotekstowych czasopism niedostępnych w modelu open access.

Jeśli potrzebujesz najlepszej bazy danych dla pielęgniarek i studentów kierunków pielęgniarskich... która przedstawia najlepsze wyniki badań... aby uzyskać najlepsze wyniki dla pacjentów...

Sprawdź CINAHL Ultimate na ebsco.com

 

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.