CINAHL Ultimate

Video

CINAHL Ultimate je komplexní plnotextová databáze pro výzkum v oblasti ošetřovatelství a příbuzných zdravotnických oborech. Toto video se zaměřuje na obsah CINAHL Ultimate pro zdravotní sestry, studenty a ostatní profesionály pracující v příbuzných zdravotnických oborech. Databáze pokrývá všechny ošetřovatelské obory od ambulantní péče a gerontologického ošetřovatelství až po fyzioterapii a psychiatrické ošetřovatelství.  

Přepis | Ke stažení

CINAHL Ultimate

Ref Link: https://www.ebsco.com/cs-cz/resources/cinahl-ultimate

Kde mohou zdravotní sestry a studenti ošetřovatelství najít nejkvalitnější poznatky z výzkumu, který by zlepšil výsledky léčby pacientů?

CINAHL Ultimate.  

Největší sbírka špičkové ošetřovatelské a příbuzné zdravotnické literatury.

Více plných textů z nejlepších ošetřovatelských časopisů, které nejsou v žádné jiné CINAHL databázi. 

Tisíce mezinárodních časopisů dodávají globální kontext a oborová předmětová hesla usnadňují vyhledávání.

Pokrývá všechny ošetřovatelské a příbuzné zdravotnické oborya stovky dalších témat...

Kromě toho je CINAHL Ultimate výhodný pro váš rozpočet, neboť obsahuje časopisy s plným textem bez otevřeného přístupu v maloobchodní hodnotě téměř půl milionu dolarů.

Pokud potřebujete dokonalou ošetřovatelskou databázi... která vám poskytne ty nejlepší výsledky ve výzkumu... abyste zajistili co nejlepší výsledky léčby pacientů...

Podívejte se na CINAHL Ultimate na ebsco.com

 

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.