Inspec via EBSCOhost or EBSCO Discovery Service: Focus on Current Research Trends

Wideo

Inspec Analytics to nowe dynamiczne narzędzie wywiadu badawczego oparte na bazie danych IET's Inspec. Wykorzystując wzbogacenie semantyczne, Inspec Analytics umożliwia specjalistom z branży badawczej badanie wykraczające poza literaturę przedmiotu w Inspec w celu określenia i porównania trendów badawczych w tysiącach organizacji i koncepcji naukowych zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Dzięki tym spostrzeżeniom użytkownicy mogą wyznaczyć kierunek swoich wyników badań i monitorować ich wpływ.