Aktif, Tam Metin, Açık Erişim Olmayan Dergi Değeri (USD)
Library & Information Science Source: $53.189,55
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text: $42.659,21
Library Literature & Information Science Full Text: $7.996,57

Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

Library & Information Science Source, titiz bir şekilde hazırlanan ve indekslenen açık erişim (OA) dergi içeriği sunar ve bu kapsamda sayısı gittikçe artmakta olan 162 küresel OA dergisi içeren bir koleksiyona erişim sağlar.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.  

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Eşsiz Tam Metin Dergiler

Library & Information Science Source, Academic Search veri tabanlarının herhangi bir sürümünde mevcut olmayan 74 aktif tam metin dergi içerir.

Taranabilir Atıf Bilgileri

Library & Information Science Source taranabilir atıf bilgileri ile 248 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.   

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Library & Information Science Source, 521 aktif dergi için indeks ve özet bilgileri içerir. Bu dergilerin 426'sı hakemlidir. Veri tabanı, ayrıca 11.000'den fazla terimden oluşan bir konu terimleri sözlüğü içerir.

Kapsanan Konular

 • Otomasyon
 • Kitapların bakımı ve restorasyonu
 • Kataloglama
 • Sansür
 • Dolaşım prosedürleri
 • Sınıflandırma
 • Telif hakkı
 • Elektronik kaynaklar ve ERM sistemleri
 • Elektronik arama
 • Devlet yardımı
 • Kütüphane ekipmanı ve malzemeleri
 • Halkla ilişkiler
 • Yayıncılık
 • Nadir kitaplar
 • Referans hizmetleri