Informační studia a knihovnictví

Odborné databáze

Library Literature & Information Science Full Text   ·  Plný text

Library Literature & Information Science Full Text je databáze důležitých časopisů o knihovnictví a informační vědě. Obsahuje plné texty, bibliografické záznamy a abstrakty časopisů se zaměřením na knihovnictví a související témata jako jsou klasifikace, katalogizace a management informací.

Library Literature & Information Science Index

Library Literature & Information Science Index je bibliografická databáze se zaměřením na časopisy z oblasti knihovnictví a informační vědy. Indexuje stovky časopisů se souvisejícími tématy včetně knihovnictví, klasifikace a katalogizace.

Library, Information Science and Technology Abstracts

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) je bezplatná výzkumná databáze pro studia knihovnictví a informační vědy. LISTA poskytuje indexaci a abstrakty pro stovky klíčových časopisů, knih a výzkumných zpráv. EBSCO se zavázalo uživatelům zajistit nepřetržitý přístup k tomuto zdroji.

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text   ·  Plný text

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) with Full Text je robustní databáze pro studia knihovnictví a informační vědy. Obsahuje bibliografické záznamy, abstrakty a plné texty časopisů se zaměřením na knihovnictví, klasifikaci, katalogizaci, správu informací a další související témata.

Historické digitální archivy

Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983

Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983 je archivní databází, která dokumentuje téměř 80 let vývoje v oblasti knihovnických studií. Obsahuje tisíce bibliografických záznamů přímo souvisejících s rozvojem moderního knihovnictví.