Bilgi ve Belge Yönetimi Çalışmaları için Hazırlanmış Ücretsiz Araştırma Veri Tabanı

Araştırmacılar LISTA'ya www.libraryresearch.com adresi üzerinden erişebilirler ve EBSCO müşterileri, EBSCO Connect'i ziyaret ederek veri tabanını profillerine ekleyebilirler.

Taranabilir Atıf Bilgileri

LISTA taranabilir atıf bilgileri ile 241 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.   

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Kapsanan Konular

 • Otomasyon
 • Kitapların bakımı ve restorasyonu
 • Kataloglama
 • Sansür
 • Dolaşım prosedürleri
 • Sınıflandırma
 • Telif hakkı
 • Elektronik kaynaklar ve ERM sistemleri
 • Elektronik arama
 • Devlet yardımı
 • Kütüphane ekipmanı ve malzemeleri
 • Halkla ilişkiler
 • Yayıncılık
 • Nadir kitaplar
 • Referans hizmetleri
Quote

Bu, kütüphane ve bilgi profesyonellerinin ticari bilgi hizmetlerinden aldığı en iyi içerik olabilir. LISTA, başlı başına büyük bir açık erişim indeks ve özet veri tabanıdır.

Peter Jacso, Peter's Digital Reference Shelf