Müzik Çalışmaları için Değerli Bir Tam Metin Dergi Veri Tabanı

Music Index with Full Text 30'dan fazla ülkeden tam metin dergiler ile uluslararası kapsama sahiptir.Aktif, tam metin, açık erişim olmayan dergi değeri (USD) 18.914,06$'dır.

Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

Music Index with Full Text titiz bir şekilde derlenen ve indekslenen açık erişim (OA) dergi içeriği sunar ve bu kapsamda sayısı gittikçe artmakta olan 118 küresel aktif OA dergisi içeren bir koleksiyona erişim sağlar.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.  

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Eşsiz Tam Metin Dergiler

Music Index with Full Text, Academic Search veri tabanlarının herhangi bir sürümünde mevcut olmayan 134 tam metin dergi içerir.

Taranabilir Atıf Bilgileri

Music Index with Full Text taranabilir atıf bilgileri ile 96 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.   

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Music Index with Full Text 882 dergi için indeks ve özet bilgileri içerir. Bu dergilerin 378'i hakemlidir.

Kapsanan Konular

 • Klasik müzik
 • Film puanları
 • Müzik ve toplum
 • Müzik ve alt kültür
 • Müzik işletmeleri ve yönetimi
 • Müzik eğitimi
 • Müzik tarihi
 • Müzik endüstrisi
 • Müzik teorisi
 • Müzik terapisi
 • Müzikoloji
 • Performans
 • Popüler müzik
 • Vokal performans