ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มอันทรงคุณค่าสำหรับการศึกษาด้านดนตรี

Music Index with Full Text คือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ที่ซึ่งมีวารสารฉบับเต็มจากกว่า 30 ประเทศ มูลค่าการขายปลีกสำหรับวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน และไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิดของฐานข้อมูลนี้คือ 23,529.86 ดอลลาร์สหรัฐ

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

CINAHL Plus with Full Text ให้การดูแลจัดการ และการจัดทำดัชนีวารสารแบบเปิด (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้นถึง 92 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Music Index with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 127 รายการซึ่งไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Music Index with Full Text ประกอบไปด้วยวารสาร พร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 96 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Music Index with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ 869 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 370 รายการจากที่ได้กล่าวไป

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

 • เพลงคลาสสิค
 • การให้คะแนนภาพยนตร์
 • ดนตรี และ สังคม
 • ดนตรี และ วัฒนธรรมกลุ่มย่อย
 • ธุรกิจดนตรี และ การจัดการ
 • ดนตรีศึกษา
 • ประวัติศาสตร์ดนตรี
 • อุตสาหกรรมดนตรี
 • ทฤษฎีดนตรี
 • ดนตรีบำบัด
 • ดนตรีวิทยา
 • การแสดง
 • เพลงยอดนิยม
 • การร้องเพลง