Kvalitní plnotextová databáze se zaměřením na hudební obory

Music Index with Full Text obsahuje časopisy v plném textu z více než 30 zemí.Maloobchodní hodnota aktivních, plnotextových časopisů bez otevřeného přístupu je 18 914,06 USD.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Music Index with Full Text zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 118 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Jedinečné časopisy v plném textu

Music Index with Full Text obsahuje 134 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Vyhledatelné citované odkazy

Music Index with Full Text obsahuje 96 časopisů s aktivními odkazy citačních referencí.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Music Index with Full Text obsahuje 882 indexovaných a abstrahovaných časopisů. 378 z nich je recenzováno.

Předmětové pokrytí:

 • Klasická hudba
 • Filmová hudba
 • Hudba a společnost
 • Hudba a subkultury
 • Hudební podnikání a management
 • Hudební výchova
 • Hudební historie
 • Hudební průmysl
 • Hudební teorie
 • Hudební terapie
 • Muzikologie
 • Představení
 • Populární hudba
 • Vokály