Wartościowa baza czasopism pełnotekstowych dla studiów muzycznych

Music Index with Full Text ma zasięg międzynarodowy i zawiera pełnotekstowe czasopisma z ponad 30 krajów.Wartość detaliczna aktywnych, pełnotekstowych czasopism niedostępnych w modelu Open Access (USD) wynosi 23 529,86 USD.

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Music Index with Full Text obejmuje rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism z otwartym dostępem (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 92 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Music Index with Full Text zawiera 127 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Music Index with Full Text zawiera 96 czasopism z możliwymi do przeszukiwania wpisami bibliograficznymi.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Music Index with Full Text obejmuje 869 indeksowanych i abstraktowanych czasopism. 370 z nich jest recenzowanych.

Obszary tematyczne:

 • Muzyka klasyczna
 • Partytury filmowe
 • Muzyka i społeczeństwo
 • Muzyka i subkultura
 • Biznes muzyczny i zarządzanie
 • Edukacja muzyczna
 • Historia muzyki
 • Przemysł muzyczny
 • Teoria muzyki
 • Muzykoterapia
 • Muzykologia
 • Występy
 • Muzyka popularna
 • Wokalistyka