Hayvan Sağlığının Tüm Yönlerini Kapsar

Veterinary Source hayvanlarda hastalık ve yaralanmaların önlenmesi, kontrolü, teşhisi ve tedavisi ile ilgili araştırmalara erişim sağlar.Veri tabanı aşağıdakiler de dahil olmak üzere hayvan sağlığının her yönüyle ilgili konuları kapsar:

  • Hayvan patolojisi ve parazitolojisi
  • Veteriner tıbbi bakım ve uygulamaları
  • Anatomi ve psikoloji
  • Küçük ve büyük hayvan bakımı
  • Beslenme
  • Teşhis
  • Hayvanlarda üreme

Veterinary Source'içerisindeki aktif, tam metin, açık erişim olmayan dergi değeri 46.764,18 USD'dır. .

Ülke/Bölge Bazında Aktif Tam Metin Dergi
Amerika
Orta ve Doğu Avrupa
Uzak Doğu
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Sahra-Altı Afrika
Batı Avrupa
Amerika: 58
Orta ve Doğu Avrupa: 54
Uzak Doğu: 48
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 51
Sahra-Altı Afrika: 12
Batı Avrupa: 81

Eşsiz Tam Metin Dergiler

Veterinary Source, Academic Search'ün hiçbir sürümünde bulunmayan 256 aktif tam metin dergiyi içerir.